Voltaire Sözleri

Voltaire Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Voltaire Sözleri Yer Almaktadır , Voltaire Sözleri Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.
Korku suçu, suç cezayı doğurur.

Eğer Roma’da sansür olsaydı; bugün ne Horace’i, ne Jüvenal’ı, ne de Cicero’nun yazılarını okuyabilecektik.

İnsanoğlu, hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.

İnsan hayatının ilk döneminde kandırılır, ikinci bölümde ise kandırır. Bir başka deyişle, dünyaya kuzu olarak gelir, tilki olarak gider.

İnsanı mutlu kılan şey; şartlar değil, ruh yapısıdır.

Modanın kökü zevk değil özentidir.

Terbiye, kabiliyetleri olgunlaştırır ama vücuda getirmez.

Erken meşhur olmuş bir isim kadar ağır yük olamaz.

Kendini akıllı sanan herkes, büyük bir aptaldır.

Hürmet ve beğenisini kazanmak istediğimiz bir kadın kadar, hiçbir şey bizi erdem ve fedakarlığa teşvik edemez.

En iyi hükümet, faydasız insanı en az olan hükümettir.

İnanılmayacak şeylere inanıyorum demek, yalan söylemektir.

Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç insanı sınamaya yararlar.

İnsanın karşısına kötülük etmek fırsatı günde yüz kez, iyilik etmek fırsatı ise yılda bir kez çıkar.

Dünyada aşkın, aşıkları şair yapmadığı hiçbir yer yoktur.

Başkalarının isteğine göre değil, yalnız kendimiz için düşünürüz.

İnsanların çıkardıkları yasalarla tabiat yasaları birbirine ne kadar yakın olurlarsa yaşamak o kadar zevkli olur.

Büyük cinayetler, ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.

Kral istemezse, düşünemezsiniz.

Tanrım, beni dostlarıma karşı koru, kendimi düşmanlarıma karşı korurum.

Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet tevziidir.

Gözyaşları, ıstırabın sessiz sözleridir.

Ben düşmanlarımla başa çıkabilirim. Tanrı beni dostlarımın şerrinden korusun.

Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır.

İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgârdır; bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldamaz.

İnsan, beklemeyi artık bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.

İnsanların elinden iyilik için bir şey gelmez. Onlar sadece kötülük yaparlar.

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar.

Okuma, ruhu yükseltir! Bilgili arkadaş ise onu avutur.

Kelimelerin en iyi kullanış biçimlerinden birisi de, düşüncelerimizi saklamaktır.

Çalışmak, bizi şu üç beladan kurtarır; can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.

Fikir, beynimde oluşan imgedir.

Alçakgönüllülük, gururun perhizidir.

Irmaklarla denizlerin birleşmesi, insanlarla yanlışların birleşmesi kadar çabuk değildir.

Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık.

Sıkıcı olmanın gizi, her şeyi söylemektir.

Topluluk içinde kusurlar çoğalır, meziyetler de azalır.

Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir.

Yendiği ulusun cesetlerinden yararlanmış hiçbir ulus yoktur; orduları zafer kazansın o da öder, o da acı çeker.

Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir.

Kulak, yüreğe giden bir caddedir.

Küçüklerin gururu, hep kendilerinden söz etmelerinden; büyüklerinkiyse kendilerinden hiç söz etmemelerinden ibarettir.

Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz; birbirimizin budalalıklarını karşılıklı olarak hoş görelim; doğanın ilk yasası budur.

İyi ile kötü, çoğu zaman yan yanadır.

Paylaşılan sevgi, zayıftır.

Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

Gençlik, şarapsız sarhoşluktur.

Bırakınız; gençler dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce zaten olduğu gibi görecekler.

Peşin fikirler, muhakemesiz hükümlerdir.

Düşüncelerinin karşısındayım ama senin düşüncelerini, savunma hakkını sonuna kadar destekleyeceğim.

Cinayetin çoğu zayıflardan çıkar, güçlü ve mutlu adama böyle şeyler gerekmez.

Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.

Bir ihtiras, başka bir ihtirası durdurabilir.

Kuvvetleri eşit olan köpekler, birbirlerine dişlerini gösterirler. Ortada paylaşılacak bir şey olduğu zaman da birbirlerine saldırırlar.

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.

Tanrı’ya ettiğim dua pek kısadır; “Tanrım düşmanlarımı, gülünç duruma düşür”.

Aptalca olan her şey, telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir.

Mutluluk, doğanın bize satabileceği en pahalı maldır.

Hayat, arkadaşlıktan daha büyük armağan veremez.

Hayatım, bir savaştır.

Acaba dünyada başkalarının tecrübelerinden istifade edecek kadar akıllı bir insan var mıdır?

Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmeğe çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın.

İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.

Zihnimde ne kadar çok bilgi, yüreğimde ne kadar çok duyarlık olursa, o kadar mutsuz olacağımı anladım.

Düşüncesini anlatma özgürlüğü olmadığında, insanlarda hürriyet yok demektir.

Her zaman herkesi memnun edemeyiz, ama herkesi memnun edecek biçimde konuşabiliriz.

Bütün sanatlar kardeştir, her biri diğerinin ışığı altında ilerler.

Sıkıcı olmayan, her üslup iyidir.

Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük, hayvanlarda bile yoktur.

Dünya; kötülüklerin, cinayetlerin tutanağıdır.

Ya yıldızların her biri mühendistir veya onları yapan bir mühendis vardır.

Erdemsiz mutluluk olmayacağını hatırla.

İnsanın çok mutlu olması için, tutkusuz olması yeter.

Dostlarımızın sefaletine acımak iyi, fakat onların imdadına koşmak daha iyidir.

İnsanlar yiyecek ekmekleri ve yatacak bir yönleri olunca düşünmekten vazgeçerler.

Zaman, ondan yararlanabilecek kadar uzundur.

Tanrının insana en güzel armağanı, çalışma zorunluluğudur.

İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler.

En iyi, iyinin düşmanıdır.

Tarih denen şey, cinayetlerin ve felâketlerin bir tablosundan başka bir şey değildir.

İnsan, bilmediğini isteyemez.

Dünyada kazanmanın iki yolu vardır; kendi aklından faydalanmak, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

Tanrı olmasaydı, bir tane yaratmak zorunda kalacaktık.

İyi bir taklit, kusursuz bir yaradılıştır.

Zaman, bütün acıları dindirir.

Şiirin, düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek.

Suçluları asmak, onları iyileştirmez.

Şimdiye kadar bir kimse tanımadım ki devlet idare etmemiş olsun.

Felaketler, hep iyi insanların başına gelir.

Gerçeği sev, hatayı bağışla.

Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır.

Gerçeği arayanlar, bütün insanlığın malı olur.

Küçük insanların, büyük gururları olur.

Bir musibete ne kadar önem verirseniz, tesiri o kadar büyük olur.

Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir.

Okulda okuduklarıyla yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzer.

Meramımı oldukça açık dille getirdiğimi düşünüyorsunuz; küçük kaynaklara benzerim ve pırıl pırıldır onlar, derinlikleri azdır çünkü.
Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Voltaire Sözleri Okudunuz, Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Voltaire Sözleri Yazabilirsiniz.
Voltaire Sözleri Alıntıları , Voltaire Sözleri sözleri ve alıntıları , Voltaire Sözleri Sözleri, Voltaire Sözleri Özlü Sözleri, Voltaire Sözleri Anlamlı Sözleri, Voltaire Sözleri sözleri tumblr, Voltaire Sözleri sözleri facebook, Voltaire Sözleri sözleri instagram, Voltaire Sözleri