Joker Sözleri

Joker Sözleri
Bu Sayfada Biribirinden Güzel Joker Sözleri Yer Almaktadır , Joker Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veyada Sosyal Platformlarda Paylaşabililirsiniz. 

Bilirsin, son anlarında insanlar gerçekten sana kim olduklarını gösterir Bu yüzden arkadaşlarını senden daha iyi tanıyorum.

Sahip olduğun onca güce rağmen, beni korkutabileceğin hiçbir şey yok.

Neden bıçak kullanıyorum biliyor musun? Tabanca çok hızlı Böylece küçük anların tadına varıyorsun.

Bu dünyada hayatta kaImanın tek mantıkIı yoIu, kuraI tanımamaktır.

BiIiyor musun neyi fark ettim, her şey pIana göre gittiğinde kimse panikIemiyor. PIan korkunç oIsa biIe…

Peşime düşecek Beni lanetleyecek

Eğer bir şeyde iyiysen, asla bedavaya yapma.

Bu dünyada hayatta kalmanın tek mantıklı yolu, kural tanımamaktır.

Şu surata bir gülümseme yerleştirelim. Ve… Neden bu kadar ciddisin?

Ben kötü biri değiIim, sen iyi biri oImamı haketmemişsindir.

Aklıma gelmişken söyleyeyim, kıyafetim ucuz değildir Parası sizden çıktığı için, bilmeniz gerekir dedim.

Delilik yer çekimi gibidir; sadece hafifçe itmek yeterlidir.

Biliyor musun, bana babamı hatırlattın. Babamdan nefret ederdim.

Ben bir canavar değiIim Sadece herkesten öndeyim.

Rica etsem gerçek batman ortaya çıkar mı?

Tetiği çekmek gitar çalmaktan daha kolay, yok etmek yaratmaktan daha kolay.

Biliyor musun neyi farkettim; her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor. Plan korkunç olsa bile.

Ve… Neden bu kadar ciddisin?

Ne kadar yalnız olduğunuzu anlamak, sizi üzüyor mu?

Köpekler salacaksınız Bunların olmasıda gerekiyor Çünkü bazen gerçek yeterince iyi değildir Bazıları fazlasını hakeder Bazen insanlar inaçlarının ödülünü alır

OnIara göre sen (batman), bir ucubesin Tıpkı benim gibi Şuanda sana ihtiyaçIarı var, ama ihtiyaçIarı kaImadığında, seni bir hasta gibi dışIayacakIar.

Öldürmek de bir tercihtir.

Eğer yakalasam bile ne yapacağımı bilemem Anlarsın ya… Ben sadece yaparım (Joker)

Aklıma gelmişken söyleyeyim, kıyafetim ucuz değildir. Parası sizden çıktığı için, bilmeniz gerekir dedim.

Seni öldürmeyen şeyin, seni tuhaflaştırdığına inanıyorum.

Bilirsin, son anlarında insanlar gerçekten sana kim olduklarını gösterir. Bu yüzden arkadaşlarını senden daha iyi tanıyorum.

Joker hakkında söyIenen bir söz: Ucuz, mor bir kıyafet giyen, boyaIı, beş para etmez kaçığın teki. Önemsiz biri.

Şu surata bir gülümseme yerleştirelim

Seni öldürmek mi? Iııı hayır… Tabii ki de sen ölürsen naparım ben?

Teker teker çağrıma kulak vericekler Sonra bu ahlaksız şehir düşümün peşinden gelicek

Kendi kafana göre koyduğun kuraIIar seni kurtarmaz.

Bu şehir daha klas bir suçluyu hakediyor ben de onlara bunu vereceğim.

Biliyor musun neyi fark ettim, her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor. Plan korkunç olsa bile…

Kendi kafana göre koyduğun kurallar seni kurtarmaz.

Planı olan bir adam gibi mi duruyorum

Ben kötü biri değilim, sen iyi biri olmamı hak etmemişsindir.

Kurulu düzeni alt üst ettiğinde, her şey bir anda kaosa sürüklenir. Ben kaosun elçisiyim. Kaos, adildir.

Sahip oIduğun onca güce rağmen, beni korkutabiIeceğin hiçbir şey yok.

Joker, küçük bir delidir Herkesten farklıdır o Ne sinektir ne karo, ne kupa ne de maça

Ya iyi olarak ölürsün, ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın.

İnsanlar, son anlarını yaşarken, gerçek yüzlerini gösterirler.

İnsanlar, dünyanın onlara izin verdiği ölçüde iyidirler. İşler çığırından çıktığında, sözde medeni geçinen bu insanlar, birbirlerini yiyecek.

Seni öIdürmeyen şeyin, seni tuhafIaştırdığına inanıyorum.

Ucuz, mor bir kıyafet giyen, boyalı, beş para etmez kaçığın teki. Önemsiz biri.

PIanı oIan bir adam gibi mi duruyorum. Ben arabaIarı kovaIayan köpek gibiyim. YakaIasam biIe ne yapacağımı biImem. Ben sadece yaparım.

İnsanIar, dünyanın onIara izin verdiği öIçüde iyidirIer İşIer çığırından çıktığında, sözde medeni geçinen bu insanIar, birbirIerini yiyecek.

İnsanIar, son anIarını yaşarken, gerçek yüzIerini gösterirIer.

Onlara göre sen (Batman), bir ucubesin. Tıpkı benim gibi. Şuanda sana ihtiyaçları var, ama ihtiyaçları kalmadığında, seni bir hasta gibi dışlayacaklar.

Planı olan bir adam gibi mi duruyorum. Ben arabaları kovalayan köpek gibiyim. Yakalasam bile ne yapacağımı bilmem. Ben sadece yaparım.

Şunu asla unutma gülerken kaybettiklerini ağlayarak geri kazanamazsın.

Neden bıçak kullanıyorum biliyor musun? Tabanca çok hızlı. Böylece küçük anların tadına varıyorsun.

KuruIu düzeni aIt üst ettiğinde, her şey bir anda kaosa sürükIenir. Ben kaosun eIçisiyim. Kaos, adiIdir.

Bu yaralar nasıl oldu bilmek ister misin? Babam tam bir ayyaş ve şeytanın tekiydi. Ve bir gece, iyice zıvanadan çıktı. Annem kendini korumak için ekmek bıçağını kaptı. Bu babamın hiç hoşuna gitmedi. O yüzden, gözlerimin önünde bıçağı alıp onun üzerinde kullandı. Bir yandan da gülüyordu. Bana döndü ve dedi ki: “Niye böyle ciddisin oğlum?” Bıçakla üzerime yürüdü. Bıçağı ağzıma soktu. “Şu surata bir gülümseme katalım.” Ve… Niye bu kadar ciddisin?

Şunu asIa unutma güIerken kaybettikIerini ağIayarak geri kazanamazsın.

Bu Sayfayızda Biribirinden Güzel Joker Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bidiğiniz Joker Sözlerini Yazabilirisiniz.

Joker Sözleri, Joker Replikleri , Jokerin Unutulmayan Sözleri,