Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri ve Hadisleri

Hz Muhammed S A V Sozleri Ve Hadisleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri Yer Almaktadır , Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in sözleri ve hadisleri:
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (Buhârî, Tevhîd, 2; Müslim, Fedâil, 66)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

– ”Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, Îman, 164)

– “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.” (Tirmizî, İlim, 14.)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir.” (Tirmizî, “Zühd”,61)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Mümin, müminin aynasıdır ve mümin, müminin kardeşidir. Onun geçimini muhafaza eder ve onu arkadan çepeçevre sarıp (tehlike ve zararlardan) korur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 49)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın! Kim babasından yüz çevirirse (bu davranış) nankörlüktür.” (Buharî, Ferâîz, 29)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in sözleri ve hadisleri:

– “Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 45)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim (insanlara) güçlük çıkarırsa, Allah da ona güçlük çıkarır.” (Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31)

– “Dikkat edin! Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana, gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal değildir.” (Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân” 9)

– “Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir.” (Tirmizî, Diyât, 21) 3650 “Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salat, 4)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.” (Müslim, Radcı’, 61)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.” (İbn Hanbel, 2/40)Hz. Muhammed sözleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in sözleri ve hadisleri:

– “Kim üç kız çocuğunun geçimini sağlar, onlan terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa, cennet onundur!” (Ebû Davûd, Edeb, 120-121)

– “Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da onu din kardeşlerine öğretmesidir.” (İbn Mâce, “Sunne” 20)Hz. Muhammed sözleri: Peygamber
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Hoş gör ki, hoş görülesin.” (İbn Hanbel, 1/249)- ”Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.” (TABERANİ)

– “Veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerle; annenle, babanla, kız ve erkek kardeşlerinle başla. Sonra da yakınlık durumuna göre devam et.” (Nesâi, Zekât, 51)

– “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.” (Buhari, Bedu’l-vahy, 4)

– “Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın!” (Müslim, Salât, 136)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.” (Müslim, “Birr” 41; T967, Tirmizî, “Cenâiz” 2)

– “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Müslim, Birr, 66)- “Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!” (Müslim, Hibe, 13)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur…” (İbn Hanbel, 5/411)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir.”[Müslim, el-Birrü ve’s Sıle, 2553]

– “Kardeşinle (düşmanlığa varan) tartışmaya girme, onunla (kırıcı şekilde) şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.” (Tirmizî, Birr, 58)

– ”Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar, Allah katında nurdan koltuklara otururlar.” (Müslim, İmâre, 18)

– ”Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.” (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in sözleri ve hadisleri:

– “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252)

– “Kişinin, Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter.” (Müslim, Birr, 32)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz!” (Buhârî, Edeb, 62)

– “Kıyamet gününde, Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile beraber olup da onun (özel hayatına ilişkin) sırlarını yayan kimsedir.” (Müslim, Nikah, 123)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Allah’tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız.” (Müslim, Hibât 13)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Anne baba cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırsın ister yakalarsın.” (Tirmizî, Birr ve sıla, 3)

– “Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.” (Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

– “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.” (Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da kıyamet günü onu sevdiklerinden ayırır.” (Tirmizî, Büyû, 52)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz.” [Buhârî Teheccüd 3/31; Müslim Müsafirin, 785]

– “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır.”(Ebû Davûd, Zekat, 45)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in sözleri ve hadisleri:
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah’ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun.” (İbn Mâce, “Et’ime” 1)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1)

– ”Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir: Birisi, Kur’an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse; diğeri de, Allah’ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.” (Müslim, Müsâfirîn, 266; Buhârî, Tevhîd, 45)

– ”Büreyde’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: Size kabir ziyaretini yasaklamıştım; ama artık ziyaret edebilirsiniz.” (Müslim, Cenâiz, 106) 3050
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kişi ona görüşünü belirtsin.” (İbn Mâce, “Edeb”, 37)

– “Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder.” (Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.)

– “Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir.” (Nesai, İman, 8)- ”Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hâlinde, hatta başkası, sana tercih edildiğinde bile, dinle ve itaat et.” (Müslim, “İmare”, 35)

– “Eğer siz gereği gibi Allah’a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp (akşam) dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız.'” (Tirmizî, Zühd, 33.)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– Hz. Aişe’ye (r.a.) “Hz. Peygamber (s.a.s.) evde ne yapardı?” diye sorduğumda şöyle cevap vermişti: “Ailesinin işlerini görür, ezanı duyunca (namaz için) çıkardı.” (Buhârî, Nafakat, 8)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri
– ”Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.” (Tirmizi, Birr, 33)

– “Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona bildirsin.” (Tirmizî, “Zühd” 53)
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri
– “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!” (Tirmizî, Birr, 55)

– ”İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler de Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözlerini Yazabilirsiniz.
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri, Hz. Muhammed (S.A.V.) Alıntıları, Hz. Muhammed (S.A.V.) Özlü Sözleri, Hz. Muhammed (S.A.V.) Anlamlı Sözleri