Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Hz Ali Sözleri Yer Almaktadır , Hz Ali Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz. 
Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir. / Hz Ali
Allah’ın bir meleği vardır, her gün bağırır; doğun ölüm için. Toplayın yok olmak için, yapın yıkılmak için. / Hz Ali
Zulmün iki unsuru vardır: zalim ve mazlum. Zalim, zulmettiği için; mazlum da zulme rıza gösterdiği için hesaba çekilir. / Hz Ali
İnsanların en âçizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; ondan daha âcziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir. / Hz Ali
Sorun beni yitirmeden; çünkü andolsun allah’a, kur’an’da hiç bir âyet yoktur ki niçin ve kimin hakkında indi, nerede indi, düzlükte mi, dağlıkta mı, hepsini de en iyi bilenim ben. Gerçekten de rabbim bana, anlayan bir akıl, söyleyen bir dil ihsan etmiştir. / Hz Ali
Kar etmek istiyorsan dünyayı ahirete sat! / Hz Ali
İçi temiz dostlar edinmelisin; çünkü onlar bollukta sus sıkıntıda yardımcı olurlar. / Hz Ali
İnsanlar yaşarken uyur, olurken uyanırlar. / Hz Ali
Mü’min kişi gününü üç zamana ayırır: bir bölümünde rabbiyle münacat eder. O’na ibadet eder; bir bölümünde kendi nefsini muhasebe eder; bir bölümünde de helal ve güzel lezzetlerle meşgul olur. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Alimin hatası , geminin delinip batması gibidir; kendisiyle birlikte başkalarınıda boğar. / Hz Ali

Sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke, insanın tiynetini ortaya çıkarır. / Hz Ali
Zahidlik, arzuları azaltmak, her nimete karşı şükretmek ve allah’ın haram kıldığı şeylerden kaçınmaktır. / Hz Ali

Söyleyene bakma, söylenene bak. / Hz Ali
Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. / Hz Ali
Geçip giden zaman değil, ömürdür. / Hz Ali

Nefsini hesaba çeken kazanır; nefsinden gafil kalan ise kaybeder. Çekinen, tedbir alıp güvende kalır. Öğrendiklerinden ibret alanın ise gözü açılır. Gören anlar ve anlayan da bilir. / Hz Ali

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. / Hz Ali

İnananın yüzünde güleclik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü her şeyden geniştir, nefsi her şeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı guşsası uzundur, düşünmesi derin. Susması fazladır; vakti yoktur. Çok şükreder, çok sabreder. Düşünceye dalmıştır, ihtiyâçi olanları görünce kendi ihtiyâçini hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref ve din bakımından serttir, huy bakımından küldan alçak. / Hz Ali

Hiçbir zaman cahil bir insanla tartışmayı kazanmadım. / Hz Ali

Haksızlıklara isyan etmeyenler, onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. / Hz Ali

Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum. / Hz Ali

Cenneti arzulayan bir kimse, mutlaka dünyada sehvetlerinden fedakarlık etmelidir. / Hz Ali

Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. / Hz Ali

Halk ile dostluk ve samimiyeti, allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu. / Hz Ali

Tutumluluk, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır. / Hz Ali

Eğer namaz kılan kimse kendini çevreleyen İlahi rahmetten haberdar olsaydı, asla başını secdeden kaldırmazdı. / Hz Ali

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannini gerçekleştir. / Hz Ali

Dostları yitirmek, gurbete düşmektir. / Hz Ali

Cenneti arzulayan kimse, dünyada nefsin arzu ettiği şeylerden uzak dursun. / Hz Ali

Makamın, benim nazarımda keçi sumuğu kadar değeri yoktur. / Hz Ali

Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdir, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten. / Hz Ali

Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir. / Hz Ali

Akıllının dili gönlünün ötesindedir, ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde. / Hz Ali

Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış. / Hz Ali

İnsanlarla öyle geçinin ki oldunuz mu ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için. / Hz Ali

Çocuğun kalbi hiç ekilmemiş bir tarla gibidir. Ona ne verilirse kabul eder. / Hz Ali

Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin. / Hz Ali

Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük sözler vardır. / Hz Ali

İman gönülle tanımak, dille ikrâr etmek, âzâ ile de kullukta bulunmaktır. / Hz Ali

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali

Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir. / Hz Ali

Takva, imanın temelidir. / Hz Ali

En büyük günah, haksız yere müslüman bir kimsenin malını gasbetmektir. / Hz Ali

Senin olmadığın yerde seni savunanlar, gerçek dostlarındır. / Hz Ali

Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır. / Hz Ali

Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme; fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. / Hz Ali

Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır. / Hz Ali

Dostların kalplerini insana işindiran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmaktır. / Hz Ali

Küçüklüğünde soru soran kimse, büyüdüğünde cevap veren biri olur. / Hz Ali

İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar. / Hz Ali

Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir. / Hz Ali

Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. / Hz Ali

Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam. / Hz Ali

Bir nimete eriştiğinizde şükredin. Nimetiniz iki kat artacaktır. / Hz Ali

Sizler ahiret adamı olun. Dünya adamı olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. / Hz Ali

Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın. / Hz Ali

Hikmet mu’minin yitik malıdır; bu mal, şer ehlinin elinde olsa bile onu alması gerekir. / Hz Ali

İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en fazla gücü yetenidir. / Hz Ali

Rizik, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela işe sabrın payıdır. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma. / Hz Ali

Ey âdemoğlu, kendi nefsinin vaşîsi ol da malında, senden sonra ne yapmalarını istiyorsan şen yap. / Hz Ali

Kendinize allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya için de ahiret için de lazımdır. / Hz Ali

Dünyâ dört şey üstünde durur: bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeşlikte bulunmayan cömert, âhiretini dünyâsina satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeşlik ederse yoksul da âhiretini dünyâsina satar. / Hz Ali

Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al. / Hz Ali

Nefesler, ecele doğru atılan adımlardır. / Hz Ali

Düşünce sâf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmenşe edep olarak yeter sana. / Hz Ali

Hilim yumuşak huyluluk gibi üstünlük yoktur. / Hz Ali

Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi. / Hz Ali

Yoksulluk bir insan olsaydı, onu katlederdim. / Hz Ali

Ey âdemoğlu, ihtiyacından fazla kazandığın şeyi başkası için biriktirmedesin. / Hz Ali

İman, kabul olan söz dil ile şehadet etmek, yapılmış olan amel ve akıl ile tanımaktan ibarettir. / Hz Ali

Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, hakarettir. / Hz Ali

Çok sert olma, kırılırsın. Çok yumuşak olma, ezilirsin. / Hz Ali

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin. / Hz Ali

İki şey halkı yok eder: fakirlik korkusu ve üstünlük talep etmek. / Hz Ali

Nimetin başlangıcı size ulaştığında, şükürsüzlükle sonunu ürkütüp kaçırmayınız. / Hz Ali

Bilmeyenin konuşması kadar, bilenin susması’da çirkindir. / Hz Ali

Bir yoksul aç ise bunun nedeni, zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır. Nerede bir bolluk görsem, onun yanı başında mutlaka çiğnenmiş bir hak görmüşümdür. / Hz Ali

Açlığın için onurundan vazgeçersen, açlığın geçer ama onursuzluğun baki kalır. / Hz Ali

Derdin kendindendir bilmiyorsun, derman yine sendedir görmüyorsun, koskoca alem içinde yerleştirilmiş, sen kendini hala küçük bir şey mi zannediyorsun. / Hz Ali

Allah’ın beni sevdiğini, istediğim her şeyi vermemesinden anlıyorum. / Hz Ali

İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır. / Hz Ali

Dostlukta ileri gitme, olur ki o dost bir gün düşman kesilir; düşmanlıkta da haddi aşma, olur ki o düşman bir gün dost olur. / Hz Ali

Kalpler iyilikle kazanılır. / Hz Ali

Bir dağ bile beni sevse musibetlere uğrar. / Hz Ali

Sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettir. / Hz Ali

Hiçbir insan, ister şaka olsun, ister ciddi, yalan konuşmayı terketmedikçe imanın tadını anlamaz. / Hz Ali

Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri gitmiş görürsün, ya pek geri kalmış. / Hz Ali

Allah ihtiraslara değil, ihtiyaçlara cevap verir. / Hz Ali

Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği seydir. / Hz Ali

Yer ile gök arası, bir mazlumun ahı kadardır. / Hz Ali

Biziz peygamber’in elbisesi, onun dostları, ona hizmette bulunanlar, ona varılacak kapılar. Evlere ancak o kapılardan girilir; kapılardan başka yerden girenler hırsızdır; cezâya çarpılır. / Hz Ali

Akıllının zanni, câhilin yakıninden daha doğrudur. / Hz Ali

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir. / Hz Ali

Emaneti, peygamberlerin evladının katıline ait olsa bile sahibine geri verin. / Hz Ali

İçine bir şey koyulan kalp daralır. Bilgi kabı müstesna. Ona bilgi konuldukça genişler. / Hz Ali

Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir. / Hz Ali

Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz. / Hz Ali

Haddini bilen kimse, hakaret görmez. / Hz Ali

Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de, küçücük bir gönülden içeri giremezsin. / Hz Ali

Tamah cahillerin kalplerini hafifleştirir, yerinden söker; arzular, onu rehin alır; hileler, onu bağlar. / Hz Ali

Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür. / Hz Ali

Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir vücuda getirir. / Hz Ali

İlim bir noktadır, onu çoğaltan cahillerdir. / Hz Ali

Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. / Hz Ali

Midenizi hayvan mezarlığına çevirmeyin. / Hz Ali

Dünün geçti, yarınında belli değil, öyleyse bugünü iyi geçirmeye bak. / Hz Ali

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. / Hz Ali

Hasetçinin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının ise yiğitliği olmaz. / Hz Ali

Suse ve ziynete heves eden erkekler, erkektir ; ama mert değillerdir. / Hz Ali

Üç şeye riayet eden mesut olur: nimet ulaştığında şükretmek, rizik kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok la havle vela kuvvete illa billah demek. / Hz Ali

Tamah seni kul etmesin, allah seni hür yarattı. / Hz Ali

Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken; başkasını ayıplamandır. / Hz Ali

Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır. / Hz Ali

Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir. / Hz Ali

Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir. / Hz Ali

İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür. / Hz Ali

Günahsız geçen her gün bayramdır… / Hz Ali

Siz insanlar kendinizi önemsiz sanarşiniz. Halbuki içinizde koca bir evren saklıdır. / Hz Ali

Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız. / Hz Ali

İyilik yapandan şüphelenmek, haksızlıkların en çirkini ve günahların en büyüğüdür. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Sabır en güzel huy, ilim en güzel sus eşyasıdır. / Hz Ali

Rabbim, sana kul olmam bana övünmek için yeterlidir… / Hz Ali

Affetmekte geç kalmayın, cezalandırmakta acele etmeyin. / Hz Ali

Bildiğim, tanıdığım andan beri hakkı inkâr etmedim. Bana gösterildiği andan beri hakta şüpheye. Düşmedim, yalan söylemedim. Kimse de benim yalan söylediğimi söylemedi. Ben ne yolumu sapıttım, ne de benim yüzümden biri yolunu sapıttı. / Hz Ali

Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz. / Hz Ali

Herkes tarafından sevilen adam münafıktır. / Hz Ali

Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın. / Hz Ali

Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men’eder. / Hz Ali

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun. / Hz Ali

Bir insanı layık olmadığı yere koymak zulümdür. / Hz Ali

İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir. / Hz Ali

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. / Hz Ali

Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır. / Hz Ali

Başkalarının açılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir. / Hz Ali

Cahilin kalbi dudağında, alimin ağzı kalbindedir. / Hz Ali

Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır. / Hz Ali

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense mali korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. / Hz Ali

Rabbim bana öyle bir eş nasip et ki, onun müslümanlığının mükemmelliğine bakıp, kendi müslümanlığıma çeki düzen vereyim. / Hz Ali

Emir sahibi olmak, insanların özlerinin sınanmasıdır. / Hz Ali

Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin. Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır. / Hz Ali

Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.senden hoşlanmayana rağbet etmenşe alçalmandır. / Hz Ali

Herşeyi boğazına atan zengin, fakir hükmündedir. / Hz Ali

Kabe ‘nin rabbina yemin olsun ki ben kazandım. Son sözleri. / Hz Ali

Oğulcuğum, benden dört şey belle, işlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut: zenginliğin en üstünü akıldır; yoksulluğun en büyüğü ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir; soyun-sopun en yücesi güzel huy. Oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakin; sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Nekesle eş dost olmaktan sakin; ona en fazla muhtâc olduğun zaman yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle eş dost olmaktan sakin; o, pek az bir şeye seni satar gider. Yalancıyla eş dost olmaktan sakin; çünkü o, şerâba benzer; uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir / Hz Ali

Fikri fikrinizle uymayan insanla, fazla meşgul olmayınız. Fikirde ki ayrılık kolay giderilmez. / Hz Ali

Arkadaşını zorlukta, gıyabında ve ölümünden sonra korumayan dost, dost değildir. / Hz Ali

Kaba adamın elinden hayat suyu da olsa içme. / Hz Ali

Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz. / Hz Ali

İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar. / Hz Ali

Şu iki insanı asla unutmayın: İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı. / Hz Ali

Evvela kendi nefsinize, sonra insanlara nasihat et. / Hz Ali

Namaz, her temiz kişinin allah’a yaklaşmasıdır. Hac, her zayıfın savaşıdır. Herşeyin zekâti vardır; bedenin zekâti da oruçtur. Kadının savaşıysa kocasıyla iyi geçinmesidir. / Hz Ali

Ey oğullarım, size vasiyet ederim. Dünyaya rağbet etmeyiniz. Benim için ağlamayınız. Doğruluktan hiç bir zaman ayrılmayınız. Allah?ın Kitabı ile iş görünüz. Zalimlere düşman, mazlumlara yardımcı olunuz. / Hz Ali

Yoksul bir adam kendi ülkesinde yabancı gibidir. / Hz Ali

Zikir de allah’ı hatırlamak iki çeşittir: musibet vakti zikretmek, bu iyi ve güzeldir; bundan daha güzeli ise insanı allah’ın haram kıldığı şeylere yönelmekten alıkoyan zikirdir. / Hz Ali

Tedbir gibi akıl yoktur. / Hz Ali

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden daha çetin olacaktır. / Hz Ali

Ahlak’ın ahlaksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme. / Hz Ali

Bilgiyle dirilen, ölmez. / Hz Ali

İmanınızı sadakayla, mallarınızı zekatla koruyunuz. Bela dalgalarını da dua ile savınız. / Hz Ali

Dostlarının gönlünü kırma. Düşmanlarının arzularını yapmış olursun. / Hz Ali

Sevgiliye verilen en güzel hediye sadakattir. / Hz Ali

Kuduz köpeği bile katletme. / Hz Ali

Zenginliğin en yücesi dilekleri terk etmektir. / Hz Ali

Ne oldu ise benimle oldu ve ne olacaksa benimle olacaktır. / Hz Ali

Kötülerle arkadaşlık etmekten sakın. Çünkü ahlak bulaşıcıdır. Allah’ı yücelt ve Allah’ın dostlarını sev. / Hz Ali

İyiliğe karşı kötülük eden insanın evinden sefalet eksik olmaz. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun. / Hz Ali

Gıybet, acizin çabasıdır. / Hz Ali

Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın. / Hz Ali

Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; mü’minin amel defterinin nisanesi güzel ahlakidir. / Hz Ali

Her türlü fenalıktan uzak durmak istiyorsanız dilinizi tutun. / Hz Ali

Dünya hüzün yeridir. Gariplerin sıkıntısı bitmez. / Hz Ali

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. / Hz Ali

Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. / Hz Ali

Güzel ahlak, en güzel dindarlıktır. / Hz Ali

İnsan, dilinin altında gizlidir. / Hz Ali

Gazap ve öfkeden kaçınınız. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır. / Hz Ali

Sabrın imandaki yeri, basın vücuttaki yeri gibidir. Sabri olmayanın imanı olmaz. / Hz Ali

Toprakta gelen insanın toprak üstünde böbürlenip kibirlenmesi ne acı! / Hz Ali

İlim hakiki bir mürşiddir. / Hz Ali

Elde edeceğin servet yitireceğin şerefe değmez. / Hz Ali

Gözünün nurunu geliştirmek isteyen, allah korkusuyla ağlasın. / Hz Ali

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın! / Hz Ali

Hırs seni kul etmesin, Allah seni hür yarattı. / Hz Ali

Sana kötülük yapanı iyilik yaparak cezalandır. / Hz Ali

Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır. / Hz Ali

Cimrilerin hali ne gariptir; fakirler gibi yaşar, zenginler gibi hesap verirler. / Hz Ali

En güzel cömertlik, imkanlar kısıtlıyken yapılandır. / Hz Ali

Susmak hükmettir; susmak selamettir; sır saklamak, saadetin bir köşesidir. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Kudret altında olan her aziz, zelildir. / Hz Ali

Âlim ölü olsa bile diridir, câhil diri olsa bile ölü. / Hz Ali

Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz. / Hz Ali

Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklık, sana faydası olmayan mal vebaldır. / Hz Ali

İnsanlara önce hakkı öğretiniz. Onu öğrenen, batılı tanır. / Hz Ali

Perde kaldırılırsa bile yakınım artmaz benim. / Hz Ali

Babanın, misafirin ve mazlumun duaları geri çevrilmez. / Hz Ali
Hz Ali Sözleri
Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma. / Hz Ali

Giremediğin gönül senin değildir,gönül yalnız gönül vermekle alınır,gönül istiyorsan ,önce gönlünü vereceksin! / Hz Ali

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır. / Hz Ali

Kanaat tükenmez maldir. / Hz Ali

Bir toplumun yaptığına razı olan, onlardan sayılır. Onlardan sayılan her kişinin de iki suçu vardır: o işi işlemek suçu, o ise razı olmak suçu. / Hz Ali

Hâin kişilere vefâda bulunmak, allah’a hiyânette bulunmaktır; hâinlere gadretmekse, allah’a vefâ etmek demektir. / Hz Ali

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin. / Hz Ali

Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir. / Hz Ali

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, çoğu öldürür. / Hz Ali

Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur. / Hz Ali

Bir kişi senden emin değilse, sen de ondan emin olma. / Hz Ali

Bir haber duyduğunuz zaman onu nakletmek için değil, ona uymak için iyi anlayıp düşünün! Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur, fakat riayet edenler pek azdır. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. / Hz Ali

İyilik ediniz onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz. / Hz Ali

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. / Hz Ali
Hz Ali Sözleri
Uzun arzulu olan, ameli unutur. / Hz Ali

Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür. / Hz Ali

Kötülükte bulunanları iyilik edene mukâfat vererek payla, yola getir. / Hz Ali

Hayatın karşına çıkardığı müşkül hadiselere sabır ve tahammül et. Onları hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde bir düşmanlık besleme; hiç kimseye hiddet ve şiddet gösterme. Bu suretle hareket edersen en büyük müşkülleri bile yenersin ve sen de ‘insan-ı Kamil’ mertebesine erersin. / Hz Ali

Herkesin kıymeti iyiliği kadardır. / Hz Ali

Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır. / Hz Ali

Gerçek dost ayıbını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. / Hz Ali

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. / Hz Ali

Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.inanan kişinin günde üç işi vardır: bir zaman rabbiyle münâcât eder, ona kullukta bulunur; bir zaman geçimi için çalışır; bir zamanı da vardır, helâl ve güzel lezzetlerle zevklenir. Akıllı kişi, ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, âhiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzet elde etmek için. / Hz Ali

Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alım olurdu. / Hz Ali

Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de sürükleyebilir. / Hz Ali

Ey insanlar, dünya sevgisinden sakının; zira dünya sevgisi her günahın başı, her belanın kapısı, her fitnenin yoldaşı, her musibetin de sebebidir. Eğer bir gün dünyaya ait derdin olursa rabbine dönüp’rabbim çok büyük derdim var’deme; derdine dönüp çok büyük rabbim var’de. / Hz Ali

Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar, dünya için de ahiret için de gereklidir. / Hz Ali

Dua mü’minin silahıdır ve dininin direğidir, göklerin ve yerin nurudur. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Arkadaşa kavuşmak hüznün dağılışı, sevgiliye kavuşmak kalbin cilasıdır. / Hz Ali

Nice kan vardır ki onu dil döker. / Hz Ali

Kalbinde, halka karşı şefkat ve sevgi hissi uyandır, onlara iyi davran. / Hz Ali

Kişinin değeri yaptığı bağıştadır. / Hz Ali

Her şey akla muhtaçtır, akılda eğitime. / Hz Ali

Herkesi affedin ama vatan hainlerini asla affetmeyin! / Hz Ali

İnsanoğlu, her şeyden daha çok terazinin (kefelerine) benzer; ya cehaletiyle hafif veya ilmiyle ağır olur. / Hz Ali

Ölç, biç, sonra kes; düşün, taşın, sonra söyle; anla, bil, sonra yap. / Hz Ali
HHz Ali Sözleriz. Ali Sözleri
Yaşamın tecrübeleri doğru karar verebilmeyi öğretti, öyle ki artık beni bitirmeye, yok etmeye gelen şeyleri ben bitirip yok ettim. / Hz Ali

Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir. / Hz Ali

Sözün dikildiği yer, gönüldür; ısmarlandığı yer düşüncedir, onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir; bedeni harflerdir, canıysa anlamı; süsü, düzenli söylenmesidir; düzgünlüğüyse doğru oluşu. / Hz Ali

Kim ölümün yokluk olduğunu zannederse, onun yokluğu yaşamıyla başlamıştır. / Hz Ali

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. / Hz Ali

Her sayılan biter her beklenen gelir. / Hz Ali

Batıla yardım eden, hakka zulmeder. / Hz Ali

Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. / Hz Ali

İnatçılık, savaş ve düşmanlığa yol açar. / Hz Ali

Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir. / Hz Ali
Hz Ali Sözleri
Rabbin rızasını kazanmak isteyen, zulmeden buyruk sâhibine karşı adalet sözünü söylemelidir. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Dünya dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, ahiretini dünyasına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da âhiretini dünyâsına satar. / Hz Ali

Sabır iki çeşittir: musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, allah’ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir. / Hz Ali

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. / Hz Ali

Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir. / Hz Ali

Dilim kestikçe kılıcım kınından çıkmaz. / Hz Ali

Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak. / Hz Ali
Hz Ali Sözleri
Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet. / Hz Ali

Bilmediğin şeyler hakkında konuşmayı ve üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et. / Hz Ali

Yumuşak huyluluk ve aceleci olmamak adeta ikiz kardeştirler. Her ikisi de kişideki üstün ahlaka işaret eder. / Hz Ali

En iyi ibadet, sabır, sükut ve kurtuluşu (imam mehdi’nin zuhurunu) beklemektir. / Hz Ali

Bütün kitapların özü kur’an’da toplanmıştır. Kur’an’ın özü, ilk sûre olan fatiha süresi ‘dir. Fatiha’nın özü ‘besmele’dir. Besmelenin özü işte bu (be) harfıdır. Ben de, işte bu (be) harfinin altındaki noktayım. / Hz Ali

Akıl tamamlandı mı söz azalır. / Hz Ali

Hoş geçinmek aklın yarısıdır / Hz Ali

Şehvetle kul olan parayla alınmış koleden de aşağılıktır. / Hz Ali
Hz. Ali Sözleri
İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın. / Hz Ali
Hz Ali Sözleri
Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. / Hz Ali

Hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. / Hz Ali

Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler. / Hz Ali

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Hz Ali Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz Hz Ali Sözlerini Yazabilirsiniz.
Hz Ali Sözleri
 ,Hz Ali Alıntıları, ve Alıntıları, En Güzel  ,Hz Ali Kısa Sözleri,Hz Ali En Güzel Sözleri,Hz Ali Özlü Sözleri, Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları