Francis Bacon Sözleri

Francis Bacon Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Francis Bacon Sözleri Sözleri Yer Almaktadır , Francis Bacon Sözleri Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.

İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir. / Francis Bacon

Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer. / Francis Bacon

Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa ise yaramaz. / Francis Bacon

İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir. / Francis Bacon

Yargıç, hakkı uygular; hukuku yaratan, canlandıran avukattır. / Francis Bacon

Ateizm, insanları, dışa dönük bir ahlaki erdem sağlamada yol gösterebilecek olan sezgiye, felsefeye, doğaya, saygıya, yasalara ve saygınlığa yöneltirken, din bunu yapmaz. Batıl inanç bütün bunları parçalarına ayırıp insanlığın zihninde mutlak bir monarşi kurar. / Francis Bacon

Ölüm bizim dostumuzdur; onu evine misafir etmek istemeyen zaten evde değildir. / Francis Bacon

Yıllanmışlığın güzelliği dört şeyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmiş ödün, içmek için yıllanmış şarap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir. / Francis Bacon

Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar. / Francis Bacon

Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır. / Francis Bacon

İnsaniyet, hakikate muhtaçtır. / Francis Bacon

Zengin olmanın birçok yolu vardır ve bunların hepsi de iğrençtir. / Francis Bacon

Kadın kocasının, delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır. / Francis Bacon

Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir. / Francis Bacon

Filozoflar her şeyin erdeme mi, yoksa hazza mı yönelik olması gerektiği konusunda tartışırken, sen her ikisinden de yararlanmaya bak. / Francis Bacon

Şöhret paraya benzer, orada çok kalırsanız, fiyatlar düşer. / Francis Bacon

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır. / Francis Bacon

Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aska kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz. / Francis Bacon

Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan iyi bir koşucuyu geçer. / Francis Bacon

Nehir yalnızca hafif olan şeyleri sürükler; ağır olanlar nehrin dibine çöker. / Francis Bacon

Sessizlik aptalların erdemidir. / Francis Bacon

Böylece; akıl ve bilgi anıtlarının, gücün ve ellerin yarattığı anıtlardan çok daha dayanıklı olduklarını görüyoruz. Çünkü, Homeros’un dizeleri, nice sarayların, tapınakların, kalelerin şehirlerin çürüyüp yıkıldıkları iki bin beş yüz yıldan fazla bir zamandır, tek hecelerini ya da harflerini yitirmeden yaşamakta değiller midir? / Francis Bacon

Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar. / Francis Bacon

Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. / Francis Bacon

Bilgi güçtür. / Francis Bacon

Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız. / Francis Bacon

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. / Francis Bacon

Çabuk yanlış yapan, onu çabuk da tasdik eder. / Francis Bacon

Hem aşık hem de akıllı olamazsın. / Francis Bacon

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. / Francis Bacon

Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır. / Francis Bacon

Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır. / Francis Bacon

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku! / Francis Bacon

Eşya üzerinde çalışacak yerde, herkesin kendine göre istediği anlamı verdiği kelimeler üstünde kavga ediyoruz. / Francis Bacon

En kötü isyanları, geç kalan karınlar doğurur. / Francis Bacon

İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır. / Francis Bacon

Dost, insanın ikinci benliğidir. / Francis Bacon

Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır; bazılarını olduğu gibi yutar; bazılarını geveler ve hazmeder. / Francis Bacon

Sıradan şeyleri mucizelere dönüştürmeyin; mucizeleri sıradan şeylere dönüştürün. / Francis Bacon

Madem ki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız. / Francis Bacon

Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler. / Francis Bacon

Gönlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular. / Francis Bacon

Kurnazlık, aşağılık ya da çarpık türden bir bilgeliktir; kurnaz kişi ile bilge kişi arasında yalnız dürüstlük bakımından değil, yetenek bakımından da büyük bir ayrım bulunduğu apaçıktır. Kimisi iskambil oyununda kağıt kurmakta ustadır, ama oyun bilmez. Tıpkı bunun gibi, kimi insanlar düzen, dolap çevirmekte, ikilik çıkarmakta usta olmakla beraber kafasızdırlar. / Francis Bacon

İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. / Francis Bacon

Eğer bir insan bir işe kesin olarak, ben biliyorum iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır. / Francis Bacon

Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler. / Francis Bacon

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Francis Bacon Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Francis Bacon Sözlerini Yazabilirsiniz.
Francis Bacon Sözleri, Francis Bacon Alıntıları, Francis Bacon Özlü Sözleri, Francis Bacon Anlamlı Sözleri ,Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları