Fatih Sultan Mehmet Sözleri

Fatih Sultan Mehmet Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözleri Sözleri Yer Almaktadır , Fatih Sultan Mehmet Sözleri Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. / Fatih Sultan Mehmet

Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. / Fatih Sultan Mehmet

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. / Fatih Sultan Mehmet

Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. / Fatih Sultan Mehmet

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz. / Fatih Sultan Mehmet

İşte bu benim Ayasofya vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse, onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya faşik bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya camisinin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, fürüuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir / Fatih Sultan Mehmet

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. / Fatih Sultan Mehmet

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında: Önce o benim gönlümü fethettiği için. / Fatih Sultan Mehmet

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. / Fatih Sultan Mehmet

Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür kulu olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. / Fatih Sultan Mehmet

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! / Fatih Sultan Mehmet

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. / Fatih Sultan Mehmet

Hekimler niçin bana kıydınız? (Son sözleri) / Fatih Sultan Mehmet

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. / Fatih Sultan Mehmet

Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un taşlık mevkiinde kain ma’lumu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-i sahih eylerim. Şöyle ki. / Fatih Sultan Mehmet

Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar, Taşelyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık. / Fatih Sultan Mehmet

Şeyhim Akşemseddin hazretleri ile beraber yaptığım zikrin lezzetine dünyaları bile değişmem. Eğer şeyhim izin verseydi zikir yolunu tercih eder, saltanatı terk ederdim. / Fatih Sultan Mehmet

Eğer kanım ile yücelecekse Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dini, durmayın ey kılıçlar! Doğrayın beni! / Fatih Sultan Mehmet

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım. / Fatih Sultan Mehmet

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. / Fatih Sultan Mehmet

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir. / Fatih Sultan Mehmet

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır. / Fatih Sultan Mehmet

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın. / Fatih Sultan Mehmet

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Fatih Sultan Mehmet Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Fatih Sultan Mehmet Sözlerini Yazabilirsiniz.
Fatih Sultan Mehmet Sözleri, Fatih Sultan Mehmet Alıntıları, Fatih Sultan Mehmet Özlü Sözleri, Fatih Sultan Mehmet Anlamlı Sözleri ,Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları