Erich Fromm Sözleri

Erich Fromm Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Erich Fromm Sözleri Yer Almaktadır , Erich Fromm Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz. 
Daha iyi olanı değil, sana kendini daha iyi hissettireni seçmelisin. / Erich Fromm

Herkes kendine, gerçekten sevmeyi bilen kaç kişi tanıdığını, bir sorsun. / Erich Fromm

Hiç kimse başka birisinin amaçlarına araç olmamalıdır. / Erich Fromm

İnsan seviyorsa iki şeyi asla yapmaz. Aldatmaz ve ağlatmaz. Çünkü aldatmak insan onuruna; ağlatmak ise insan yüreğine yapılmış en çirkin saldırıdır. / Erich Fromm

İyice tanımadan hiç bir insana bağlanma. Unutma; gerçek sevgi tanıdıkça büyüyen sevgidir. / Erich Fromm

Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Sevdiğini söyleyen birisi yerine, sevgisini gösteren birisine inanın. / Erich Fromm

Bir insanın sevdiği insana verebileceği en güzel hediye dürüstlüğüdür. / Erich Fromm

Sevgi kusurları yok etmez, onları da kabul eder. / Erich Fromm

Hayatımıza giren herkes değerlidir ama herkes özel değildir. Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir. / Erich Fromm

Bir insanı, hiçbir sebep yokken yüreğinizde sıcacık hissediyorsanız, işte bu gerçek sevgidir. / Erich Fromm

İnsan sevgisi, çağımızda artık nadir rastlanan bir olgudur. Hırslarına yenik düşenler, diğer insanlara karşı da yabancılaşıyor! / Erich Fromm

Sevgi; iki insanın birbirlerine varlıklarının özünden bağlanması, dolayısıyla her birinin de kendisini varlığının özünden tanıması durumunda doğabilir ancak. İnsan gerçekliği de, canlılığı da, sevgisinin temeli de işte bu ?özden tanıma? yaşantısında yatar. Böyle yaşanan sevgi sürekli bir meydan okumadır; bir dinlenme yeri değil, tersine, birlikte oluşma, büyüme ve çalışmadır; uyum ya da çatışma, neşe ya da üzüntü olup olmaması bile önemsizdir artık; temel gerçek şudur: İki insan birbirlerini varlıklarının özünden tanırlar, kendilerinden kaçmak şöyle dursun, kendilerini buldukları için bir olurlar. Sevginin var olduğuna bir tek kanıt vardır ancak; bağlılığın derinliği, seven kimselerin canlılığı ve güçlülüğü; budur sevginin bulunduğunu gösteren meyve. / Erich Fromm

Birisini sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir; bir karardır, bir yargıdır, bir söz vermedir. Sevgi yalnızca duygudan oluşsaydı birbirine ölünceye dek sevmek için söz vermek gerekmezdi. Duygular gelip geçicidir. Eyleme yargı ve karar karışmamışsa o duygunun ölünceye dek süreceğini nasıl bilebiliriz? / Erich Fromm

Kişi emek verdiği şeyi sever, sevdiği şey için emek verir! / Erich Fromm

Tüm uygarlığımız, karşılıklı kar sağlayan bir alış veriş düşüncesi, satın alma açlığı üzerinde yükseliyor. / Erich Fromm

Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık, bunların tümü tutkudur. Sevme ise zorlama olmadan sadece özgür olunduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir. / Erich Fromm

Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak, gerçek sevgi açılıp gelişir. / Erich Fromm

Sevgi bir etkinliktir. Edilgen bir olay değildir. Bir şeyin içinde olmaktır. Bir şeye kapılmak değildir. Sevginin etkin özelliği, en genel biçimde şöyle tanımlanabilir: sevgi; kendinden bir şeyler vermektir, karşındakinden almak değil. / Erich Fromm

Gerçek sevgi, sonunda ayrılık var gibi görünse bile, insanın sevdiği kişiyi mutlu olacağı yere doğru uğurlamaktan çekinmemesidir. Eğer kişi sevdiğini uğurlamaktan çekinir ve sahiplenmeye kalkarsa, kendine hizmet etmiş olur. / Erich Fromm

On dokuzuncu yüzyılda kapitalizmin tasarruf etmeyi seven insanlara gereksinimi vardı.Yirminci yüzyılın ortalarında ise tutkuyla harcayan ve tüketen insana gereksinim söz konusuydu. / Erich Fromm

Modern insanın mutluluğu, vitrinlere bakarak kendinden geçmek ve parasının yettiği her şeyi peşin ödeyerek ya da taksitle satın almaktır. / Erich Fromm

Bir insan başka birine ne verir? Kendisinden verir; sahip olduğu en değerli şeyden, ‘yaşamından’ verir. Bu, o kişinin yaşamını diğer insan için feda ettiği anlamına gelmez aksine kendi içinde yaşattıklarından veriyordur; sevinçlerinden, ilgi duyduğu şeylerden, anlayışından, bilgisinden, mizahından, üzüntüsünden- içinde canlı olan her şeyden. Ve bazen bir şeyler vermek için bir bakış bile yetebilir. / Erich Fromm

Sevgi, özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman baskının ve şiddetin değil. Seven, sevileni her zaman özgür bırakmalı, ve sevdiğinin ruhuna inanmalıdır. / Erich Fromm

Mutluluk tanrıların bir hediyesi olmayıp insanın içsel üretkenliğinin bir başarısıdır. / Erich Fromm

Vicdan kendimizin kendimize gösterdiği tepkidir. Kendine başkaldırıdır. Kendi sesimizi dinlemeyi başarabilmektir. / Erich Fromm

Bütün kötülüklerin ve savaşların temelinde, yaşanmamış yaşamlar vardır. / Erich Fromm

Güç, insanların çoğuna tüm şeylerin en gerçeği olarak göründüğü halde, insanlık tarihi onun tüm insani başarılar içinde en geçici olduğunu kanıtlamıştır. / Erich Fromm

İnsanın hayatta esas işi, kendi kendini doğurmak, potansiyel olarak neyse, o olmaktır. / Erich Fromm

İnsanlar birbirlerini hep mutlu etmek ister. Doğrular can acıtır, bu yüzden de yalan söyler. / Erich Fromm

Eğer ben sahip olduklarım isem ve sahip olduklarımı kaybettiysem, kimim ben? / Erich Fromm

İnsan, uğruna emek harcadığı şeyi sever ve insan sevdiği şey için emek harcar. Bir ilişkide çaba yoksa, o ilişki hiçbir zaman meyve vermez. / Erich Fromm

Düşünmek günah işlemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tattı mı artık ondan bir daha vazgeçemez. / Erich Fromm

Gerçekten de bir şey üzerine yoğunlaşabilmek demek, insanın kendisi ile yalnız kalabilmesi demektir. Bunu yapabilmek de sevmek için gerekli olan yeteneği elde etmekten başka bir şey değildir. Başka birisine, kendime yetemediğim için bağlanıyorsam, karşımdaki kadın ya da erkek benim için bir cankurtaran olabilir belki, ama aramızdaki bağ sevgi bağı olamaz. Çelişik gibi görünse de, yalnız kalabilme yeteneği sevebilme yeteneğinin tek koşuludur. / Erich Fromm

Sevgi insanlarda etken bir güçtür; kişiyi öbür insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu öbür insanlarla birleştiren bir güç. Sevgi, insanın ayrılık yalnızlık gibi duygularını yenmesine yardım eder. Ve kendi olarak kalmasını, bütünlüğünü yitirmemesini sağlar. / Erich Fromm

Değerler, insan varoluş koşullarının ürünü olarak ortaya çıktığı tespiti, çok yerinde bir tespittir. İnsan doğar yaşar ve yaşadığı koşullar öğreticidir. Her koşul kendi değerlerini yaratır. İnsan zekayla ödüllendirilmiştir. O, kendi kendini bilen bir yaşamdır; kendisinin diğer insanların, geçmişinin ve gelecekte onu bekleyen olasılıkların farkındadır. / Erich Fromm

Her insan kendi içinde bir amaçtır ve asla başka birinin amacı için bir araç haline getirilmemelidir. / Erich Fromm

Sevgiyi yaşamak için atılacak ilk adım; sevmenin tıpkı yaşamak gibi bir sanat olduğunu kabul etmektir. Herhangi bir sanatı öğrenmek için ne yapıyorsak, sevmeyi öğrenebilmek için de aynı şeyleri yapmamız gerekir. / Erich Fromm

Sevgi, aktifliktir; bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak değil. / Erich Fromm

Filozofların çoğu, yaşadıkları zamanın yöneticilerine karşı itaatsizlik etmemişlerdir. Sokrates ölerek itaat etti, Spinoza yetkililerle çatışma durumuna düşmemek için kürsüsünden ayrıldı, Kant sadık bir yurttaştı, Hegel gençliğindeki devrime olan sempatisini terk edip son yıllarında devleti yüceltmişti. Ama bütün bunlara rağmen, Prometeus onların piriydi. / Erich Fromm

İnsanlık tarihinin büyük bölümünde itaat erdemle, itaatsizlik de günahla özdeş kabul edilmiştir. / Erich Fromm

Sevmek, bir omuza yıllarca baş koymaktır, bütünleşmektir. Sıkılmadan hayatı paylaşmaktır. Sevmek bir eylemdir, iki varlığın birbirine özünden bağlanmasıdır. Sevmek yalnız güçlü bir duyguya kapılmak değildir; bir karardır, bir yargıdır, bir söz vermedir. Sevmek bir şeyin ‘içinde olmaktır’ bir şeye ‘kapılmak’ değil. Sevmek almak değil, bir şeyler vermektir. / Erich Fromm

İnsan kendini köleliğe uyarlayabilir ama bu duruma, düşünsel ve ahlaksal niteliklerini alçaltarak tepki gösterir. / Erich Fromm

Öte yandan, eğer insan, kendisini doğasına karşı olanlarla savaşmaksızın, tüm koşullara uyarlayabilseydi o zaman da bir tarihi olamayacaktı. / Erich Fromm

Anlaşılan şu ki, ortalama insan için büyük bir gruba ait olmamanın hissi kadar dayanılmaz bir his yok. / Erich Fromm

Sevginin var olduğuna bir tek kanıt vardır ancak;

bağlılığın derinliği, seven kimselerin canlılığı ve güçlülüğü;

Budur sevginin bulunduğunu gösteren meyve.

Sevgi eylemdedir, sevgi çekinmenin olmadığı yerdedir. / Erich Fromm

Bir öğreti ne kadar mantıksız olursa olsun, toplum tarafından kabul edilerek güç kazandığı zaman, milyonlarca insan kendilerini dışlanmış ve izole edilmiş hissetmektense ona inanmayı tercih edecektir. / Erich Fromm

Vermek, zengin olmak demektir. Çok şeyi olan değil, çok veren zengindir. / Erich Fromm

Günümüzde eşitIik ‘bir oImak’ değiI ‘aynı oImak’ anIamına geIiyor. / Erich Fromm

Bir amaca yönelik olmayan sevgide ancak, gerçek sevgi açılıp gelişir. / Erich Fromm

Sevginin yalnızca ayrıcalıklı bireysel değil de sosyal bir olgu olarak gerçekleşebilirliğine inanmak, insanın doğasını bilerek temellendirilmiş ussal bir inançtır. / Erich Fromm

Marx İncil gibidir: çok alıntı yapılır ama nadiren gerçekten anlaşılır. / Erich Fromm

Sevgiden vazgeçmek olanaksız olduğuna göre sevgi konusundaki başarısızlıkların üstesinden gelebilmenin bir tek uygun yolu olarak bu başarısızlıkların nedenlerini gözden geçirip, sevginin anlamını incelemeyi geliştirmek kalıyor. / Erich Fromm

Yalan hiç bir şeyi yerinden kımıldatmaz. / Erich Fromm

İnsan yaratma süreci içinde kendini dünya ile bütünleştirir. Tam çözüm, insanlarası birlikteki başarıda, bir başka insanla sevgi içinden kaynaşmada yatmaktadır. / Erich Fromm

Açgözlülük içsel bir boşluğun sonucudur. / Erich Fromm

Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir. / Erich Fromm

Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsizm yatar. / Erich Fromm

Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onu koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır. / Erich Fromm

İnanç insanın varoluşunun bir koşuludur. Sevgiyle olan ilişkisi açısından bunun anlamı kişinin kendi sevgisine olan inancı, başkalarında sevgi yaratabilme ve bu sevginin geçerliliğidir. / Erich Fromm

Sevme sanatının uygulanabilmesi, inancın da uygulanmasını getirir. / Erich Fromm

Sevmek kendini karşılıksız olarak adamak, sevgimizin sevilen kişide de sevgi oluşturacağı ümidini taşımak demektir. Sevgi bir inanç eylemidir. İnancı az olanın sevgisi de azdır. / Erich Fromm

Gerçek hiç bir zaman şiddet tarafından çürütülemez. / Erich Fromm

Sevgide insan en azından yalnızlıktan kaçıp sığınacağı bir liman bulabilir. İki kişi, dünyaya karşı bir tür ortaklık kurar ve u iki kişilik bencilliğin sevgi olduğu yanılgısına düşülür. / Erich Fromm

Eğer sevginizi sevgi doğurmuyorsa bu, sevginizin, sevgi üretemediği anlamını taşır. Eğer seven kişi olarak yaşamınızı ortaya koyuyor ama sevilen bir kişi olamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür. Şanssızlıktır. / Erich Fromm

Hiç bir şey yaratıcılığı aşk kadar teşvik etmez, tabi aşkın gerçek olması koşuluyla. / Erich Fromm

Her insan mutlu olamaz.. Çünkü; gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla.. Düşünür yarını. Ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yani basındakileri. / Erich Fromm

Tüm uygarlığımız, karşılıklı kar sağlayan bir alış-veriş düşüncesi, satınalma açlığı üzerinde yükseliyor. / Erich Fromm

İnsan zekayla ödüllendirilmiştir. O, kendi kendini bilen bir yaşamdır; kendisinin diğer insanların, geçmişinin ve gelecekte onu bekleyen olasılıkların farkındadır. / Erich Fromm

Mantıklı düşünce kavramından bir kuramın oluşturulmasına doğru atılan her adımda inanca gerek vardır. / Erich Fromm

Birçok kişi, sevme sorununu ilkel bir biçimde ele almakta, kendi sevebilme gücünden, sevme ediminden çok sevilme olarak görmektedir. Onlar için sorun, nasıl sevilebilecekleri, nasıl sevimli olabilecekleridir. / Erich Fromm

İyi ve kötü sadece itaatsız olma özgürlüğü içinde vardır. / Erich Fromm

Eğitim, bir çocuğa özel yeteneklerinin fakına varması için yardım etmektir. Eğitimin zıddı yönlendirmedir. / Erich Fromm

Özel mülkiyetin, ona sahip olmayan insanlar için bile ne kadar önemli, dokunulmaz olduğuna çok güzel bir örnek şöyledir. Almanya’da birinci dünya savaşından sonra insanlar çok zor şartlar altında iken bir referandum yapılır ve insanlara sorulur savaşı kaybetmemizin sorumlusu olan alman imparatorunalüğuna ait mülklere el konulması ve bunun fakir zor durumdaki halk yararına kullanılması veya mülkiyete dokunulmaması hakkında ne istedikleri”. Referandum sonucunda özel mülkiyet kendilerine ait olmadığı halde halk “hayır el konulmamalı kararını alır. / Erich Fromm

Sevgi, narsizmin hemen hemen olmadığı alçakgönüllülüğün, nesnelliğin ve düşüncenin gelişmekte olduğu yerde vardır. / Erich Fromm

Otomatlar birbirlerini sevmedikleri gibi tanrıyı da sevmezler. / Erich Fromm

Vermek almaktan çok daha coşku vericidir. Bu, beni yoksullaştırdığı için böyle değildir, verme eyleminde canlılığının gücü yattığı için bu, böyledir. / Erich Fromm

Makina yüzünden zaman insanın hükümdarı oldu. / Erich Fromm

Tüm insanlar eşittir, çünkü onlar toprak ananın çocuklarıdır. / Erich Fromm

Otomatlar sevemezler. Onlar sadece “kişilik paketleri”ni birbirleriyle değiştirirler ve ucuza kapatma peşinde koşarlar. / Erich Fromm

Sevgi, sevgi üreten bir güçtür. Güçsüzlük, sevgi üretememektir. / Erich Fromm

Günümüzde insanların mutluluğu “eğlenmeğe” dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır. / Erich Fromm

İnsanın varoluş sorununun en sağlıklı ve doyumcul yanıtı sevgidir, dolayısıyla sevginin gelişimine yer vermeyen bir toplum gelecekte insan doğasının bu temel gereksinimini gözden kaçırdığı için yok olacaktır. / Erich Fromm

Bu açıdan bakılırsa insanın kattığı anlam dışında yaşamın hiçbir anlamı yoktur; insan başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır.. / Erich Fromm

Sevgi, insanın varoluş sorununun yanıtıdır. / Erich Fromm

Çaresiz birini sevmek, yoksul ve yabancı birisini sevmek, kardeş sevgisinin ilk adımıdır. / Erich Fromm

Sevgi olmadan insanlık bir gün için bile var olamaz. / Erich Fromm

Cinsel sevgi iki kişilik yalnızlıktır. / Erich Fromm

Gerçek bilgiye erişmenin tek yolu sevme edimidir. Ancak bir insanı nesnel olarak tanıyarak, onun değişmeyen özüyle, sevgi edimi ile kavrayabiliriz. / Erich Fromm

Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir. / Erich Fromm

Sevgi bir etkenliktir; edilgen bir olay değildir; bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak değildir. Sevginin etken özelliği, en genel biçimde şöyle tanımlanabilir; sevgi vermektir, almak değildir. / Erich Fromm

Sıkılmama sevmenin tek koşuludur. / Erich Fromm

Derin ve ihtiraslı sev. kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur. / Erich Fromm

Sevmek öğretmenin tek yoludur. / Erich Fromm

İnançlı olabilmek cesur olmayı tehlikeye atılabilmeyi acı ve düş kırıklığına hazırlıklı olmayı gerektirir. Emniyet ve güvenliği yaşamın birinci koşulu sayanlar inançlı olamazlar. / Erich Fromm

Ortak yaşam birliğinin tersine, olgun sevgi kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak gerçekleştirdiği birliktir. Sevgi, insanı diğer insanlardan duvarları yıkan, onu diğerleriyle birleştiren, etkin bir güçtür. Sevgi kişinin soyutlanma ve ayrı olma duygularını yenmesini sağlar, kendisi olmasına, bütünlüğünü yitirmesine yol açar. Sevgide bir olan iki varlığın, iki ayrı varlık olarak da ikilemi yaşanır. / Erich Fromm

Burası ve şimdiki an sonsuzluktur. / Erich Fromm

Sevginin kazanılması için en önemli koşul kişinin kendi narsizmini yenmesidir. / Erich Fromm

Bilmek ve hala bilmediğimizi düşünmek en yüce marifettir.bilmemek ve buna rağmen bildiğimizi düşünmek bir hastalıktır. / Erich Fromm

Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez, ya da elde edilemez. / Erich Fromm

Kardeş sevgisi tüm insanları sevmektir. Ve tek kişiye ait olmaması en büyük özelliğidir. / Erich Fromm

Sevgi ancak iki insan birbirlerine varlıkların özünden bağlanır, her biri kendisinin varlığının özünden tanırsa, gerçekleşir. / Erich Fromm

En önemli verme edimi, maddi şeyler değil aksine insana özgü dünyadan bir şeyler vermektir. / Erich Fromm

Aşk ‘seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var’ diye başlar, ‘sana ihtiyacım var ..çünkü seni seviyorum’ diye olgunlaşır. / Erich Fromm

Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık, bunların tümü tutkudur. Sevme ise zorlama olmadan sadece özgür olunduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir. / Erich Fromm

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur. / Erich Fromm

Sevmek bir eylemdir edilgen bir duygu değil. Bir şeyin “içinde olmaktır” bir şeye “kapılmak” değil. En genel biçimiyle sevmenin etkin yapısı, sevmenin almak değil öncelikle vermek olduğu biçiminde tanımlanabilir. / Erich Fromm

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Erich Fromm Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz Erich Fromm Sözlerini Yazabilirsiniz.

Erich Fromm Sözleri,Erich Fromm Alıntıları,Erich Fromm Sözleri ve Alıntıları, En Güzel Erich Fromm Sözleri,Erich Fromm Kısa Sözleri,Erich Fromm En Güzel Sözleri,Erich Fromm Özlü Sözleri, Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları