Doğan Cüceloğlu Sözleri

Doğan Cüceloğlu Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Doğan Cüceloğlu Sözleri Yer Almaktadır , Doğan Cüceloğlu Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz. 
Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalı. / Doğan Cüceloğlu

Sevilmesi zor insan sevgiye en çok muhtaç olan insandır. / Doğan Cüceloğlu

Çocuklarımızla yaptıkları değil, yapabilecekleri şeyler üstüne sohbet kuralım. / Doğan Cüceloğlu

İçinizin, sözünüzün ve hayatınızın birbiriyle uyumlu olabilmesi için kişisel bütünlük gerekli. / Doğan Cüceloğlu

Sağlıklı ailede hem karı hem de koca, kendine güvenli ve kendi söz hakkına olduğu kadar, karşıdakinin söz hakkına da saygılı kişilerdir. Kişiyi ezmek söz konusu değildir; karşıdakinin görüşlerini öğrenerek bir uzlaşmaya varmak temel amaçtır. / Doğan Cüceloğlu

Sorumluluğun gelişmesi için insanın sorumluluk alabileceği bir ortamda yetişmesi gerekir. Kişinin yetiştiği ortamda, kendisi için seçim yapma ve yaptığı seçimin sonuçlarından sorumlu olma fırsatı verilmemişse, sorumluluk duygusu gelişemez. Bu nedenle çocuklarına kendi düşüncelerini söyleme ve uygulama olanağı verilmeyen ailelerde çocuklar olgunlaşamazlar. / Doğan Cüceloğlu

İnsanların yaşamı tesadüfler sonucu oluşmaz; insanların yaşamı onların davranışlarının yansımasından başka bir şey değildir. / Doğan Cüceloğlu

Kendini arayan birçok insan bu arayıştan yorulur ve vazgeçer.

Öğretmenlik yapmayı aşıp öğretmen olanlar, eğitimde problem gibi görünen her şeyi fırsata çevirip harikalar yaratabilirler. Çünkü eğitim, özü itibariyle, bir öğretmenin başarısız olmasına değil, başarılı olmasına açık bir alandır. Eğitim her zaman meydan okuyucu bir durumdur. Yapılan bütün tariflerin ötesinde eğitim, öğretmenler için her zaman yaratıcı ve dinamik bir zemin olabilir. / Doğan Cüceloğlu

Mutluluğunun sürmesini istiyorsan hayatındakilerin de mutlu olmasına özen göster. / Doğan Cüceloğlu

Kimimizin körleşip farketmediği, kimimizin kanıksayıp artık yadırgamadığı mış gibi bir yaşam yaşıyoruz. Sanki kaderimiz olmuş, kuşaktan kuşağa sürüp gidiyor: Yaşıyormuş gibi görünüp de aslında yaşamamak.Ve yaşamadığının farkında bile olmamak. / Doğan Cüceloğlu

Aile sistemi bir bütündür, tek tek kişilerin toplamı olarak düşünülmemelidir; aile, içindeki bireylerin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir düzendir. Her aile üyesinin diğerleriyle ilişkisi vardır. Bu ilişkiler ağı içinde her birey, kendi benlik bilincini ve kişiliğini yapılaştırır. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğun yeteneğini gerçekçi olarak değerlendirmek ve onu, yeteneği çerçevesinde teşvik etmek çok önemlidir. Çocuğunuzla, çiftçinin yetiştirdiği ağaçla kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurun. Çiftçi, ağacın özünün ne olduğunu bilir ve o öze saygısı vardır. Çiftçi elma ağacını muz ağacı yapmaya çalışmaz; elma ağacının en çok meyve veren elma ağacı olması için ortam hazırlar. / Doğan Cüceloğlu

İnsanların birbirine güvenmediği yerde olumlu sonuç alınamaz. / Doğan Cüceloğlu

Güvenmemeyi bilgelik sayan toplum çöker. / Doğan Cüceloğlu

Gerçek zenginlik, parasal karşılığı olmayan zenginliktir. / Doğan Cüceloğlu

Korkudan gelen disiplin, korku kaynağı yok olduğunda kaybolur. Ama, kişinin içinden gelen disiplin hiç kaybolmaz. / Doğan Cüceloğlu

Çocukları sürekli eleştirip, onları yargılama suçlama ile çocuk yetiştirmeye, bazı psikologlar, zehirli terbiye adını vermişlerdir. Zehirli terbiye eşitsizlik üzerine kurulmuştur; hükmeden ve hükmedilen vardır. / Doğan Cüceloğlu

Kültür robotu olarak değil, kendini keşfetmiş biri olarak yaşayın. / Doğan Cüceloğlu

Kendini kabul etmiş ve anlamış olgun insanın diğerlerine kendini kabul ettirme gereksinimi yoktur; insanlar onun çevresinde kendileri olabilirler ve düşündüklerini rahatlıkla söyleyebilirler. Kendini beğenmiş, olgun olmayan insanın diğerlerine kendini beğendirme, sürekli kendi düşünce ve beklentilerini başkalarına kabul ettirme gayreti vardır. / Doğan Cüceloğlu

Ben ‘güçlü bir insanım, benim gücüm var,’ diyen insan, yaşamının direksiyonunu elinde tutan insandır. ‘Düşünürüm, isterim, yaparım’ duygusu içinde yaşar. / Doğan Cüceloğlu

İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin. / Doğan Cüceloğlu

Bütün kötülüklerin anası, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeğe saygısızlıktır. / Doğan Cüceloğlu

Ait olma birey olma dengesinin temelinde biz olmak vardır. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olmadığına değil, sahip olduklarıyla neler yaptığına bakmalı. / Doğan Cüceloğlu

Uzun vadeli düşünüldüğünde kişisel bütünlük içerisinde olan insan kazanır. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanın, bir ailenin, şirketin ya da toplumun yaşamında hakkaniyet anlamını kaybederse, zamanla yaşam anlamını kaybeder. / Doğan Cüceloğlu

İnsanın gerçek kimliğini, hayatını nasıl anlamlı kıldığına bakarak, keşfedebilirsin. / Doğan Cüceloğlu

Yaşamında anlamı bulan insan, hangi durumda olursa olsun, hayatını devam ettirecek gücü bulur. / Doğan Cüceloğlu

Suçluluk, vicdan duygusunu oluşturmamıza yol açan bir duygudur. / Doğan Cüceloğlu

İyi anne baba olmak için önce iyi insan olmak gerekir. / Doğan Cüceloğlu

Kötü alışkanlıkları, korkuları, bağlanmaları bırakıp daha özgür, daha bilinçli ve daha gerçekçi olma yoluna girdiğimiz zaman yaşamımızın olumsuz yönlerini olumluya dönüştürmeye başlarız. Olumsuzu olumluya dönüştürdüğümüz zaman bilinç düzeyimizde bir yükselme, enerjimizde ve yaşama sevincimizde bir artma olur. Yaşamımızı olumsuz zeminden daha olumlu bir zemin üzerine oturturuz. / Doğan Cüceloğlu

Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın, mutlu olması çok zordur. / Doğan Cüceloğlu

Bir insan kendi içini önemsemezse hayatta hiçbir şeyi önemsemez. / Doğan Cüceloğlu

Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur; içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder. / Doğan Cüceloğlu

Cebin boş olmamasını önemseyenler bir türlü, zihnin ve kalbin boş olmamasını önemseyenler çocuklarını bir başka türlü yetiştirirler. / Doğan Cüceloğlu

Şans, hazır olana gelir. / Doğan Cüceloğlu

Kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı, depresyonu, onu uyandırmaya çalışan önemli dostlarıdır. / Doğan Cüceloğlu

On yargı; arı soktu diye bal yememektir. / Doğan Cüceloğlu

Merak etmek ve araştırmak bilginin kaynağıdır. İyi eğitim, önce merak eden ve araştıran, sonra bilen insan yetiştirmeyi hedefler. / Doğan Cüceloğlu

İnsanın kaçamayacağı en büyük otorite kendi vicdanıdır. / Doğan Cüceloğlu

Ana babalar, çocukların geçmişteki hataları ve eksiklikleri üzerine odaklanıyor. Bu tavır sonucu öz güvenini kaybeden çocuk hata yapmaktan daha da korkar hale geliyor. Zamanla bu durum çocuğun şevkini kırıyor. / Doğan Cüceloğlu

Ağaç kendi olmaktan korkarsa, utanırsa, tüm potansiyelini gerçekleştirecek ulu bir ağaç olamaz. Cılız bir fidan olarak kalır. / Doğan Cüceloğlu

er aile sisteminin işbirliğini sağlayan aile kuralları vardır. Bu kurallar sağlıksız ailede gizli ve örtük kalırlar. Sağlıklı ailede kurallar daha belirgin ve açık-seçiktir. Sağlıklı ailede çatışmanın var olduğu bilinir, tanınır ve üzerinde konuşulur; çatışmayı çözmede kullanılacak kurallar oldukça belirgin olarak ifade edilmiştir ve aile üyelerince bilinir. / Doğan Cüceloğlu

Kültür robotu olarak değil, kendini keşfetmiş biri olarak yaşayın. / Doğan Cüceloğlu

Güler yüz zayıflığın değil, insan olmaktan korkmayacak gerçek güce sahip olmanın, olgun insan olmanın ifadesidir. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğunuzu sormaya teşvik edin. İyi soru sormayı öğrenen girişimci çocuklar, ilerde bilgiyi ezberlemeye önem veren eziklerin patronu olur. / Doğan Cüceloğlu

Güvenilen dürüst bir baba olmak, evlada verilebilecek en büyük hediyedir. / Doğan Cüceloğlu

‘Elalem ne der’ düşüncesi, bir ilişkiyi kurumsallaştırır. / Doğan Cüceloğlu

Kızgınlık, kişinin benlik sınırlarını ve onurunu korumasına olanak verir. / Doğan Cüceloğlu

İnsanın gerçeğini, onun algıladığı dünya oluşturur. İnsanın algılamasını etkileyen en önemli faktörlerden biri, o insanın dünyaya bakarken hangi niyetle baktığıdır. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanın niyeti, o kişinin içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamda bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli etkendir. / Doğan Cüceloğlu

Korku kültürünün gücü yaşamı yok eder; sevgi kültürünün gücü yaşamı besler, geliştirir! / Doğan Cüceloğlu

Hakikatten daha üstün bir başka değer yoktur. / Doğan Cüceloğlu

Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur; içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder. / Doğan Cüceloğlu

Kendi benliğini değerli gören, kendine güveni yüksek olan kimselerin, başkaları tarafından beğenilmeye gereksinimi daha az, kendi benliğini değersiz gören, kendine güveni olmayan kişilerin ise daha çoktur. / Doğan Cüceloğlu

Kişisel bütünlüğün bir anlam ifade edebilmesi için evrensel değerlerin toplumun kültüründe yaşaması gerekir. Geleceği yaratmak, değerleri yaşamak ve yaşatmakla mümkündür. / Doğan Cüceloğlu

Her ‘evet’in bir ‘hayır’ı vardır. Sevgiye ‘evet’ diyen insan öfkeye, kine, kıskançlığa, çekemezliğe, aldatmaya, dedikoduya ‘hayır’ der. / Doğan Cüceloğlu

Yaşamda gerekli 3 donanım; 1- yaşamda kendin olmak ait olmak 2- sınırlarımız ve sorumluluklarımız 3- değerleri ayakta tutmak. / Doğan Cüceloğlu

Her yaşamın bir öyküsü vardır ve bu öykü binlerce seçimden oluşur. Seçimlerimizin altındaki değerlerin farkında mıyız ve eylemlerimizden sorumluluk alıyor muyuz? Farkında olsak da olmasak da yaptığımız her bir seçimin sonuçları vardır ve bunlardan sorumluluk alan insan gelişir ve güçlenir. Her bir seçim kim olduğumuzu ve nasıl bir gelecek oluşturduğumuzu belirler. / Doğan Cüceloğlu

Mutluluk aramakla bulunacak birşey değildir, onu inşa etmek gerekir. / Doğan Cüceloğlu

Asık surat ve öfkenin çok, sohbet ve sevginin yok olduğu aile ortamlarında yetişenler de doğduklarında bizler gibi, bir can’dı unutmayalım. / Doğan Cüceloğlu

Ben hem ait olmak istiyorum, hem de özgür olmak istiyorum! / Doğan Cüceloğlu

Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir, onu inşa etmek gerekir. / Doğan Cüceloğlu

Yaşam yolculuğunda, ortaklık vardır. / Doğan Cüceloğlu

Diğer insanların yaptıkları şeyler ancak biz izin verirsek bizim ruhumuzu zedeler. / Doğan Cüceloğlu

Engelli insanlarını önemseyen bir toplum, insan olmayı önemsemeyen bir toplumdur. İnsanın özü candır ve canda özür yoktur. / Doğan Cüceloğlu

‘Hayır’ demesini bilmeyen kişi güçsüz kişidir.’Hayır’ demesini bilmeyen kişinin ‘evet’inin de anlamı yoktur. / Doğan Cüceloğlu

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir. / Doğan Cüceloğlu

İki tür insan var: yapılması gerekenleri ancak söylenince yapanlar ve kendi vicdanlarının sesiyle yapanlar. Çevrenizde hangisi çoğunlukta? / Doğan Cüceloğlu

Kendini gerçeğe adama çok güçlü bir gelişim yöntemidir. Kalıplaşmış kimliğin ötesinde kendini anlama ve geliştirmeye adamış kişi, davranışlarının arkasında yatan korkuları, beklentileri, umutları, kaygıları olduğu gibi görmeye olduğu gibi tanımaya özen gösterir. / Doğan Cüceloğlu

Niyetinin saflığını yakalamış insan için ‘başarısızlık’ yoktur; sadece öğrenme yolculuğu vardır. Bu öğrenme yolculuğunun tadına doyum olmaz. / Doğan Cüceloğlu

Hedefinizi belirledikten sonra her gün kendinize 15 dakika yatırım yapın. / Doğan Cüceloğlu

Söylendiği gibi yaşamak, kendi yaşamını kurmaktan çok daha kolaydır. / Doğan Cüceloğlu

Cesaret, egonun denetiminden çıkmayı göze almak demektir. / Doğan Cüceloğlu

Hayır demesini bilmeyen kişi güçsüz kişidir.hayır demesini bilmeyen kişinin evet inin de anlamı yoktur. / Doğan Cüceloğlu

Yaşam enerjinizin kaynağı sizin özünüz. Kendi özünüzden koptuğunuz zaman şevkiniz kalmaz. / Doğan Cüceloğlu

Sınırlar ve sorumluluk bilinci iyi gelişmiş bir genç, kendine neyin yararlı neyin zararlı olduğunu bilerek davranır. Çocuğunuza güvenin; onda sınırlar ve sorumluluk bilinci geliştirmenin tek yolu, ona güvenmekten geçer. Ona güvenin ve onunla sürekli iletişim içinde olun. / Doğan Cüceloğlu

Üç tür ilişki bilinci vardır: Sen, ben ve biz. En güçIüsü biz biIincidir. Çünkü orada ortak akıI ve gerçek güç oIuşur. / Doğan Cüceloğlu

Gelecek için kaygılanmak, kendine ve evrene güvensizliği gösterir; geleceği düşünerek planlamak ve en iyi şekilde hazırlanmak ise güveni. / Doğan Cüceloğlu

Başarılı ve başarısız arasındaki temel fark, insanın hatasından öğrenmeye ne kadar açık olduğunda yatar. / Doğan Cüceloğlu

Kaybetmekten korkan insan, daha çoğuna sahip olmak ister ki, sahip olduğu bazı şeyler kaybolursa, hiç olmazsa elindekiler geriye kalsın. / Doğan Cüceloğlu

Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğu kendi yaşamından yok etmek eğitim değildir. / Doğan Cüceloğlu

Çocuk sürekli yetişkinin davranışını gözler; bu davranışlardan anlam çıkarmaya çalışır. Yetişkinin davranışı tutarsız, açıklanamaz, söylenene uymayan türden olduğu zaman çocuk şaşırır ve hem kendine hem de içinde yaşadığı dünyaya güveni temelden sarsılır. Bu nedenle çocuk içinde bulunduğu gerçeği algılamamayı öğrenmeye başlar; içinde bulunduğu ortama getirdiği bilinçte bir azalma görülür. / Doğan Cüceloğlu

Utanma, kendi sınırlarımızı bilmemiz gerektiğini, gücümüzün ne kadar sınırlı olduğunu öğretir. / Doğan Cüceloğlu

Her çocuğun kendisinin yapmak istediği şeyler hakkında hayalleri ve umutları vardır. Bu hayalleri ve umutları küçümsemeyin, bu nedenle onları yargılamayın. Bu hayal ve umutların gerçekçi olmasına ve her yönüyle ortaya çıkarılmasına yardımcı olun. / Doğan Cüceloğlu

Sabırsızlık üreticiliğin ve gelişimin önündeki gizli engeldir. Bu engeli aşmadan değerli ve anlamlı bir gelecek oluşturulamaz. Sabır eylemsizlik demek değildir; bilinçli uzun soluklu eylem içinde sabır sorunların çözümünü ve aydınlık geleceğin anahtarıdır. / Doğan Cüceloğlu

Emek, gayret ve şevkin önemsenmediği ortamlarda yaşam sığlaşır, anlamını yitirir. / Doğan Cüceloğlu

Toplumun gelecekteki sağlığı, çocukların zihinlerini ve gönüllerini şimdi nasıl geliştirdiğimizde yatar. / Doğan Cüceloğlu

Ne eksik biliyor musunuz, kendisiyle ilişkisini önemseyen insanlar. / Doğan Cüceloğlu

Kendinden daha büyük bir şeyin parçası olduğun zaman yaşamının anlamını bulursun. / Doğan Cüceloğlu

Hayvanı korku, insanı anlam yönetir; hakkaniyet anlamını kaybederse, zamanla insanın yaşamında her şey anlamını kaybeder. / Doğan Cüceloğlu

Korku, tehlikeli durumlardan sakınmamıza yol açar. / Doğan Cüceloğlu

Her öğretmen insanlığın geleceği için savaş veren bir gizli kahramandır. / Doğan Cüceloğlu

Sevinç, her şeyin yolunda olduğunu bildirir. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanın olgunluğu, onun öfkesini ne kadar yönetebilmesinden anlaşılır. Olgun insan kızmayan değil, öfkesini iyi yönetebilen insandır. / Doğan Cüceloğlu

Bir toplumun yaşamında HAKKANİYET anlamını kaybederse, zamanla o toplumda her şey, ama her şey, anlamını kaybeder. / Doğan Cüceloğlu

Ölümün avcılık yaptığı bu dünya da kuşku ve pişmanlık için zaman yoktur,ancak kararlar için vakit vardır. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğunuza güvenin; onda sınırlar ve sorumluluk bilinci geliştirmenin tek yolu, ona güvenmekten geçer. Ona güvenin ve onunla sürekli iletişim içinde olun. / Doğan Cüceloğlu

Kendi yolculuğumu yapmak için buradayız; bu yolculukta kendimiz olabilme cesaretini bulmamız kolay değildir, ama kendimiz olmadan yaşamımızdaki hiçbir şey anlamını bulamaz. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğunun potansiyeline gerçekten saygılı insan onu şımartmaz, onu geliştirir, hayata hazırlar. Ama önce kendisi gelişmek zorunda. / Doğan Cüceloğlu

Öğretmen, gelecekle şimdi arasında bir köprüdür. / Doğan Cüceloğlu

Ailede demokratik hayat oluşmadan toplumda demokratik hayat oluşmaz. / Doğan Cüceloğlu

Duygularını anlayıp yönetebilen insan yaşamının efendisidir. / Doğan Cüceloğlu

Şevk, arabanın yakıtına benzer; aracınız teknolojik yönden en ileri bile olsa, yakıtı yoksa çalışmaz. Çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun, başarma isteği ve hevesi yoksa verimli ve etkili bir biçimde çalışmayacaktır. Çocuğunuzun sınırlarına ve sorumluluklarına saygı duyun, onu istekli ve şevkli tutmanın sırrı burada yatar. / Doğan Cüceloğlu

Bilinciniz gelişmeden o bilince uygun olan fenomenleri algılayamazsınız. / Doğan Cüceloğlu

Eğer ‘biz’ hedefini koyabiliyorsanız, önünüze gelecek fırsata hazır olmalısınız. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğunuzla, çiftçinin yetiştirdiği ağaçla kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurun. Çiftçi, ağacın özünün ne olduğunu bilir ve o öze saygısı vardır. O özün gelişmesi için uygun ortam hazırlar. Çiftçi elma ağacını muz ağacı yapmaya çalışmaz; elma ağacının en çok meyve veren elma ağacı olması için ortam hazırlar. Ortamını bulan elma ağacı, olabileceğinin en iyisi olur ve ona göre meyve verir. / Doğan Cüceloğlu

Çocuğunuzdan beklediğiniz azim, sebat ve gayreti kendi yaşamınızda siz de gösterin. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanı aciz bırakırsanız tüm hayatını güç elde etmek için kullanır. / Doğan Cüceloğlu

Gerçeği olduğu gibi konuşmak, gerçeğe saygı duymak ilişki hastalıklarının en güçlü ilacıdır. / Doğan Cüceloğlu

Her erkek sevdiği kadının kahramanı olmak ister; her kadının da bir kahramanı olsun, yeter. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe güvenilir insan olmaktır. / Doğan Cüceloğlu

Bir ailede insanlar birbirlerini olduğu gibi kabul ediyorsa, aile ilişkileri can cana ilişkilerden oluşuyor demektir. Can cana ilişki içinde olan insan doğaldır, içinden geldiği gibi konuşur ve davranır. Bu tür ailelerde insanlar birbirlerine güler yüz gösterirler, şaka yaparlar, birbirlerinin arkasından konuşma gereği duymazlar, çünkü istediklerini o anda karşıdakinin yüzüne rahatlıkla söyleyebilirler. O ailede kişiler art niyetli değildir ve varoluş stresi azdır. / Doğan Cüceloğlu

Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe güvenilir insan olmaktır. / Doğan Cüceloğlu

İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışır. İnsanın gerçek kimliğini, hayatını nasıl anlamlı kıldığına bakarak, keşfedebilirsiniz. Bazı insanlar dünya beni görsün diye, bazı insanlar ise dünyayı görmek için dağlara çıkar. / Doğan Cüceloğlu

Eşinizi seçerken bile onun büyük resmiyle uyuşmalı, sizin büyük resminiz. / Doğan Cüceloğlu

Hüzün, ayrılma zamanı gelmiş bir olay ya da kişiyi simgeler; yeni bir aşamanın başlayabilmesi için, bir devrenin kapanıp bitmesi gerekir. / Doğan Cüceloğlu

Üzerinde durulacak önemli konu çocuk yetiştirme değildir; sağlıklı aile kurmak ve sürdürmektir. Sağlıklı ailenin temel anlamı, coşkulu ve güçlü bir karı koca ilişkisidir. / Doğan Cüceloğlu

Mutlu olmak istiyorsan yanındakini de mutlu etmeyi bil. Bunun adı biz bilincidir. / Doğan Cüceloğlu

Eğer akvaryumdaki su hasta ise, içindeki balıklar da eninde sonunda hasta olurlar. / Doğan Cüceloğlu

Yaşam enerjisini doğru planlayıp verimli kullanabilmek için; ‘hayatın bütününe bakabilen bir zihin’ gereklidir. / Doğan Cüceloğlu

Akıllı insan elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret eden ve bundan şevk duyan insandır. / Doğan Cüceloğlu

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Doğan Cüceloğlu Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz Doğan Cüceloğlu Sözlerini Yazabilirsiniz.

Doğan Cüceloğlu Sözleri,Doğan Cüceloğlu Alıntıları,Doğan Cüceloğlu Sözleri ve Alıntıları, En Güzel Doğan Cüceloğlu Sözleri,Doğan Cüceloğlu Kısa Sözleri,Doğan Cüceloğlu En Güzel Sözleri,Doğan Cüceloğlu Özlü Sözleri, Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları