Cemil Meriç Sözleri

Cemil Meriç Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Cemil Meriç Sözleri Yer Almaktadır , Cemil Meriç Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz. 
Aydın olmak için önce insan olmak lâzim. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer . Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; ‘uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessus.. / Cemil Meriç

Çıkar konuşunca, vicdan susar. / Cemil Meriç

Herkes tarafından anlaşılmak isteyen, hiç kimse tarafından anlaşılmaz. / Cemil Meriç

Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. / Cemil Meriç

Her kavganın ezelî mazereti: son kavga olmak. / Cemil Meriç

Hürriyetsizlik her türlü fesadı kolaylaştırır. / Cemil Meriç

Tabular tabular! Her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kapının arkasında, elinde bıçak, bekleyen bir harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, efendim bizde filozof yetişmiyor diye ah u vahlar. / Cemil Meriç

Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza. / Cemil Meriç

İnsan kendini yalnız hissedince felakete düşer. Yalnız değildir herkes aşağı yukarı aynı durumda. Herkes konuşmadığı için bilmiyoruz neler hissettiğini. Bir çokları susar. Sükûtun ne trajediler sakladığını bilmeyiz. / Cemil Meriç

Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. / Cemil Meriç

Cümleler vardır korkunç bir yer sarsıntısı gibi kıtaları birbirinden ayırır. Kıtaları yani gönülleri. Uçurumlara köprü atan cümleler de vardır. / Cemil Meriç

Düşünceye cazip ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi. Büyük yazar içinden gelen sesi olduğu gibi haykırandır. Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez. / Cemil Meriç

Objektiflik namussuzluktur. Ben tarafım; hakikatin tarafıyım. / Cemil Meriç

Şiir ne bir teşrih masasıdır, ne bir teşhir çarmıhı. / Cemil Meriç

Kelime : senin yıldızların kelimeler, şöyle raksetsinler, alev saçlarıyla sonsuz bahçesinde hayallerinin.kelime ormanda uyuyan dilber; şair uzaklardan gelen şehzade.öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler.yıldızlar Tanrı’ya yetmiş mi? Kelimeler benim sudaki gölgem, okşayamam onları, öpemem. Bir davet olarak güzel kelime ve muhterem. Gönülden gönüle köprü, asırdan asıra merdiven. Kelime kendimi seyrettiğim dere. Kelime sonsuz, kelime adem. / Cemil Meriç

Kimlik, kişiliğin zindanıdır. / Cemil Meriç

Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor. / Cemil Meriç

Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız ne iki ayrı dilde. / Cemil Meriç

Spinoza kırk dört yaşında ölmüş. Nietzsche kırk dört yaşında delirmiş. Ben yolumu kırk dört yaşından sonra buldum. / Cemil Meriç

Kronoloji: aptalların tarihi. / Cemil Meriç

Ormanı görmedin. ağacı görmedin. rüzgârın önüne savurduğu birkaç kuru yaprağı insan zekasının bütünü sanıyorsun.. / Cemil Meriç

Güneş ülkeleri aydınlatır, sözler milleti. / Cemil Meriç

Okumak, iki ruh arasında aşıkane bir mülâkattır. / Cemil Meriç

Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. / Cemil Meriç

Bilinmeyen bir düşman, bilinen on düşmandan daha tehlikelidir. / Cemil Meriç

O kadar yalnızdım ki karanlıklardan İblis’in eli uzansa minnetle sıkardım. / Cemil Meriç

İrfan, kemale açılan kapı, amelle taçlanan ilim. / Cemil Meriç

Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! / Cemil Meriç

İnsanlar sorumlulukları ölçüsünde büyürler, sorumlulukları kalmayınca değerleri de kalmaz. / Cemil Meriç

Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir? / Cemil Meriç

Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: kültür. / Cemil Meriç

Yaprak ağaçtan düşünce, rüzgarın oyuncağı olurmuş. / Cemil Meriç

Tarihin mimarı: isyan, kadere, zamana, insana. / Cemil Meriç

Bir ideal için ipe çekilmek, ölümlerin en güzelidir. / Cemil Meriç

Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir. / Cemil Meriç

Yaşamak, yaralanmaktır. Yaralanmak da güzel. / Cemil Meriç

Mütercim, mutlak’ı arayan bir çılgın, ‘felsefe taşı’nı bulmaya çalışan bir simyagerdir. / Cemil Meriç

Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! / Cemil Meriç

Kapitalizmin tek amacı kazançtır. Çeşitli rekabetler at oynatır burada ve insanın insanla sıcak, dostça münasebeti yerine para girmiştir. Kapitalist için müşteri vardır. Kapitalizmin ilk harfi egoizmdir. Artık insan eşyanın emrindedir, eşya insanın değil .Bütün insan münasebetlerini eşyanın arkasından görmek yabancılaşmanın ilki ve en korkuncudur. / Cemil Meriç

Kelam, bütünüyle haysiyettir. / Cemil Meriç

Polemik zekaların savaşıymış. Zekalar birbiriyle savaşmaz. Kinlerin, peşin hükümlerin, gizli çıkarların savaşı, polemik. Eski bir inancı yok etmek isteyen yeni bir düşüncenin savaşı. Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer. / Cemil Meriç

Namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun ise sosyolojiye ihtiyacı yoktur. / Cemil Meriç

Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. / Cemil Meriç

Dergi hür tefekkürün kalesi. / Cemil Meriç

Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir. / Cemil Meriç

İnsanlık daima kötü oyuncaklar peşinde koşan bir çocuk. / Cemil Meriç

Memleket bir intihar salgını içindedir. Tek çıkar yol, bu korkunç tefrikaya bir son vermek, çılgınlıklarımızı dizginlemek, başkalarına hürmet etmek ve kinin yerine sevgiyi ikame etmektir. / Cemil Meriç

Herkes tarafından kabul edilen bir haksızlığa isyan etmek kolay mı? / Cemil Meriç

Bu çökmeye hazır medeniyet üç sütun üzerinde duruyor; süngü, açlık, fuhuş. / Cemil Meriç

Hapishane, maskelerin çıkarıldığı yerdir. / Cemil Meriç

Yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var. / Cemil Meriç

Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. / Cemil Meriç

İnsaf, dinin yarısıdır. / Cemil Meriç

İrfanımızı maziye bağlayan köprüler yıkılmış. İslamiyet sisler içinde. İhmalin, bilgisizliğin, bühtanın sisleri. / Cemil Meriç

Her toplum bir kitaba dayanır: ramayana, nesideler nesidesi veya Kur’an: senin kitabın hangisi? / Cemil Meriç

Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor memleketten. Hayır kirlettiği bir odadan kaçar gibi. / Cemil Meriç

Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz ümit. Yaşamak galiba bu. / Cemil Meriç

Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur ve fedakarlık demek. / Cemil Meriç

Kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmak, her namuslu yazarın vicdan borcu. / Cemil Meriç

Kitap cennetin anahtarıdır. / Cemil Meriç

Zulüm, bir korkunun ifadesidir. Korkan zalimdir. / Cemil Meriç

Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir. / Cemil Meriç

Deha tabiatın en tehlikeli armağanı. / Cemil Meriç

Gelişmemiş bir ülkede her diplomalı, entelektüel. / Cemil Meriç

İnsanlar refah ve emniyet peşindedirler, vatan bu iki ihtiyacın sağlandığı yerdir. / Cemil Meriç

Zilletten kurtulmanın yolu haysiyetimizi ispattır. Haysiyet, şuur ve fedakarlık demek. / Cemil Meriç

Bir şair intihar etmek isteyen genç bir kadına dur diyordu. Daha senin için bir şiir bile yazılmadı. / Cemil Meriç

Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir. / Cemil Meriç

Biliyorum ki, iki yaralı kalp, sağlam bir kalp eder. / Cemil Meriç

Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez. / Cemil Meriç

Slogan, ilkelin ideolojisi. / Cemil Meriç

Türk aydını, Tanzimattan beri batı kapitalizminin şuursuz simsarı. / Cemil Meriç

Havarilerini yaratamayan İsa’nın yeri tImarhanedir, tarih değil. / Cemil Meriç

Gerçek hükümdarlar, ebedi hükümrandırlar. Hazineleri yağma edildikçe zenginleşirler. / Cemil Meriç

İngiliz hodgamdır. Bir millet değil de bir yığın.yığın düşünmez, mâruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır, nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir. / Cemil Meriç

Aldatmayan tek sevgili var dünyada: mutlak güzel. / Cemil Meriç

Kanun insan haysiyetini kırmamalı diyor Gandhi. Kırıyorsa kanun değil yumruktur. İnsanın haysiyeti düşüncesidir. / Cemil Meriç

Raskölnikov sarsıntı geçiren bir toplumda yapayalnızdır. Dosto gibi. / Cemil Meriç

Beni kitaplara kaçıran ne çok insan var. / Cemil Meriç

Her şeyin yokluğunu çekmeli insan, yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. / Cemil Meriç

Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benze diye çekmedim. / Cemil Meriç

Dahi, munzevi bir yıldız; anasız doğan çocuk, anasız doğan ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden şarkı. / Cemil Meriç

Şuuraltı(psikanaliz) her istediğini kolayca elde eden mutlu azınlığın imtiyazı. / Cemil Meriç

Tarihi yaratan, fertle yığın arasındaki anlaşmazlık. / Cemil Meriç

Avam için din, kendi gibi düşünmeyeni yok etmek hürriyetidir. / Cemil Meriç

Hiçbir milletin idraki başka bir milletinkinden, hiçbir ferdin zekası başka bir ferdinkinden daha üstün değildir. / Cemil Meriç

Kitap, istikbale yollanan mektup. smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. / Cemil Meriç

Cinayete ses çıkarmayan canının suç ortağıdır. / Cemil Meriç

Yürümesini bilmeyenler, koşanlara kızarlar. / Cemil Meriç

Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir. / Cemil Meriç

Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir. / Cemil Meriç

Ulu camlar fırtınalı diyarlarda yetişir. / Cemil Meriç

Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. / Cemil Meriç

Sol ve sağ. çılgın sevgilerin ve şuursuz kinlerin emzirdiği iki ifrit. / Cemil Meriç

Yığın düşünmez, maruz kalır. / Cemil Meriç

Halkın seviyesine ineceğiz diye, dilimizi papağanınkine benzetmek, halklaşmak değil, eşekleşmektir. / Cemil Meriç

Onlar sürü dostum; Zincirlerinden başka kaybedecek neleri var. Karanlıktan geldiler, karanlığa gidiyorlar. / Cemil Meriç

Bu memlekette sağcı solcu yoktur, ilerici gerici yoktur. Bu memlekette namuslular ve namussuzlar vardır. / Cemil Meriç

Biterek ölmek güzel şey, başlamadan ölmek korkunç. / Cemil Meriç

Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz’laştıranlardır. / Cemil Meriç

Toplum zıvanadan çıkmış. Cinayet cinayeti kovalıyor. Akıl susmuş ve mefhumlar cehennem! Bir raks içinde tepinip duruyor. Sloganlar yönetiyor insanları. İdeolojiler yol gösteren birer harita değil, idrake giydirilen deli gömlekleri. / Cemil Meriç

Her şeyin yokluğunu çekmeli insan; yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır. / Cemil Meriç

İz bırakmadan silinmek, bütün acılarımızla yok olmak. İnsan zekası bu kadar trajik bir sonu zor kabul ediyor. / Cemil Meriç

Sağ ve sol: anladım ki bu iki kelime, aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. / Cemil Meriç

İnsanlar hür doğarlar, eşit haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemiştir. / Cemil Meriç

Atatürkçülük asil cumhuriyetin resmi dinidir. Mitosu olmayan sığ, dalsız budaksız bir din. Tam robot dini. / Cemil Meriç

Birçok kitapları, okumuş olmak, hatta okumuş görünmek için okuyoruz. Bir çoklarını da çevremizden kaçmak için. / Cemil Meriç

Ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. / Cemil Meriç

Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. / Cemil Meriç

Mahalle kavgaları, tefekkürün zirvelerine ulaşmamalı. / Cemil Meriç

İnsanı insandan ayıran duvarlar yıkılmadıkça, ferdin bir sınıftan ötekine atlaması neye yarar? / Cemil Meriç

Kültür, homoekonomikus’un kanlı fetihlerini gizlemeye çalışan birer şal. / Cemil Meriç

Tarihimiz, mührü sökülmemiş bir hazine. / Cemil Meriç

Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı komedya. / Cemil Meriç

Kamus bir millietin nâmusudur. / Cemil Meriç

Umrandan habersizdik, medeniyete ısınamadık. İnsanlığın tekamül vetiresini ifade için kendimize layık bir kelime bulduk: uygarlık. Mazisiz, musikisiz bir hilkat garibesi. / Cemil Meriç

Asya’nın bütün evlatları içinde Batı’nın ilk benimsediği: zerdüst. / Cemil Meriç

Kültür, kaypaklığı, müphemiyeti ve seyyaliyetiyle Avrupa’dır. Tarif edilmeyen, edilemeyen bir kelime. / Cemil Meriç

İnsafını kaybedenler, hiçbir hakikati bütünüyle kavrayamazlar. / Cemil Meriç

Hayatından memnun olan insan veya sınıf, düşünmez. Her düşünce bir kopuştur. / Cemil Meriç

Avrupa tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir. / Cemil Meriç

Din, avrupa için bir afyondur, bütün ideolojiler gibi. / Cemil Meriç

Hepimiz bir hastalığın kurbanıyız, kendimizi başkası sanma hastalığı. / Cemil Meriç

Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce, tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkûm etmek değil midir. / Cemil Meriç

İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. / Cemil Meriç

Maziden ancak yanarak temizlenilebilir. Gözyaşlarında yıkanılarak temizlenilir. / Cemil Meriç

Vakit geçmiyor diye şikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayatın. Ve hepimiz ölümden korkarız. / Cemil Meriç

Batı’nın düşünce tarihi akılla naklin mücadele tarihi. / Cemil Meriç

Sevgi garip bir yangın. Yaşaması için büyümesi gerek. O yangına herşeyini atacaksın; zamanını, gururunu, dehanı.! / Cemil Meriç

Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum; içindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki göz yaşı, içindeki tecrübe, içindeki Tanrı çekiyor beni. / Cemil Meriç

Kendini tanımak, marifetlerin marifeti. / Cemil Meriç

Düşüncenin gemlerini biraz bırakınca cinnete ve hikmete beraber gidiyor insan. / Cemil Meriç

Nereye gidersen git, bulacağın aydınlık, zihninin aydınlığı kadar olacaktır. / Cemil Meriç

Çağdaş insan, kökleri kopmuş bir ağaç. Hem kendine yabancı, hem tabiata. / Cemil Meriç

Ama ben bu kadar acıyı, sen de başkalarına benzeyesin diye çekmedim. / Cemil Meriç

Herkes tarafından anlaşılmak isteyen, hiç kimse tarafından anlaşılmaz. / Cemil Meriç

İnsan kendini yalnız hissedince felakete düşer. Yalnız değildir herkes aşağı yukarı aynı durumda. Herkes konuşmadığı için bilmiyoruz neler hissettiğini. Bir çokları susar. Sükûtun ne trajediler sakladığını bilmeyiz. / Cemil Meriç

Her çağ kendi kelimelerini söyletmiş kelimeye; her demagog kendi yalanlarını. / Cemil Meriç

Önünde birçok yollar var: politika bunlardan biri. Belki en aldatıcı olduğu için en cazibi. Mutlakın ve sonsuzun rüyası. Mukaddes bir abes. Bana sorarsan kütüphanene dön, yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. / Cemil Meriç

Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var. / Cemil Meriç

Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. / Cemil Meriç

Çatışmasız toplum beraber otlayan, beraber geviŞ getiren adsız bir sürü. / Cemil Meriç

Evladım! Diye haykırdı; bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yoktur. Namuslu insanlar ve namussuz insanlar vardır. / Cemil Meriç

Tefekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla. / Cemil Meriç

Savaş bir irşat. Savaş, ışıkla karanlığın diyaloğu. Düşman, gözü bağlı olandır. / Cemil Meriç

Din, bir susuzluk, sonsuza karşı duyulan özlem. Bilgi değil, aşk. / Cemil Meriç

Çıkar konuşunca, vicdan susar. / Cemil Meriç

Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir. / Cemil Meriç

İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri. / Cemil Meriç

İnancı kişiliğidir insanın. / Cemil Meriç

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Cemil Meriç Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz Cemil Meriç Sözlerini Yazabilirsiniz.

Cemil Meriç Sözleri,Cemil Meriç Alıntıları,Cemil Meriç Sözleri ve Alıntıları, En Güzel Cemil Meriç Sözleri,Cemil Meriç Kısa Sözleri,Cemil Meriç En Güzel Sözleri,Cemil Meriç Özlü Sözleri, Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları