Buda Sözleri

Buda Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Buda Sözleri Yer Almaktadır , Buda Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.

İnsanlar arasında nehri geçip karşı kıyıya ulaşan azdır. Büyük bir çoğunluk nehrin kıyısında bir aşağı bir yukarı doğru koşup durur. / Buda

Kintaşımak yanan bir kömür parçasını başkasına atmak için eline almak gibidir. Sadece kendini yakarsın. / Buda

Siz dikenleri atarsınız, sessizliğime düşünce onlar çiçeğe dönüşür. / Buda
Buda Sözleri
Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Aç gözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen. / Buda

Zordur zaptetmek salınan, yerinde duramayan aklı. Okunu düzelten ok ustası misali. Düzeltir arif oIan aklını. / Buda

Öfkeniz yüzünden cezalandırılmayacaksınız, öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız. / Buda

Ocaktaki kızgın korlar birer birer sönünce ateşin nereye gittiğini kim bilebilir? Tam aydınlanmaya, özgürlüğe erişen kimse de böyledir. İstek ve tutkular selini geçen kimse dingin, sakin denizin sularına varınca ondan hiçbir iz kalmaz. / Buda

Varlığın öteki kıyısına vardığında önce, sonra ve ortada olandan vazgeç. / Buda

Geçmişte kim olduğunu bilmek istiyorsan, şu an kim olduğuna bak. Kim olacağını bilmek istiyorsan, ne yaptığına bak. / Buda

Biz neyiz? Biz içselliğimizin meyvesiyiz. Bizi biz yapan içseI anlığımızdır, derinliğimizdir, zihnimizdir. İçimizde ne varsa biz oyuz. İçinden temiz olmayan işIer geçeni ve temiz olmayan işleri yapanı acılar izleyecektir; tekerlekIerin, arabayı çeken öküzün ayağını izlediği gibi. / Buda

Bir derdin varsa, derman bulmaya çalış; bulamıyorsan da, onu dert etme. / Buda

Kendine bir ışık ol, kendi hakikatinin içine doğru tut. / Buda

onu bir gölge gibi mutluluk takip eder ve asla bırakmaz. / Buda
Buda Sözleri
Tehlike ve ölüm karşısında tüm varlıklar ürperir. Hayat herkes için değerlidir. Bir insan böyle düşünde öldürmez, ölüme sebebiyet vermez. / Buda

Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun. / Buda

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen. / Buda

Eğer bir adam saf bir düşünceyle konuşur ya da bereket ederse,

MutIu insan egosunun üstesinden gelebilen kişidir. / Buda

Hınca hınçla cevap verilirse, hınç ortadan kalkar mı? / Buda

Nedensellikler, zerreler, en küçük şeyler, madde, fiziksellikler hepsi gerçekte zihinde oluşan, zihnin oluşturduğu şeylerdir. / Buda

Başkalarının kusurları kolayca görülür ama kendi kusurumuz görülmez; kişi komşusunun kusurlarını ayıklar bulur, kendi kusurlarını ise kumarda hile ile zar saklar gibi saklar. / Buda

Nedensellik, etkileşim, koşullar ve ayırt edici algılama..dört büyük element bunlardandır. / Buda

Ne düşünürsen, o olursun. Ne hissedersen, onu cezbedersin. Neyi hayal edersen, onu yaratırsın. / Buda

Geçmişin ne kadar zor olduğu önemli değil. Her gün yeniden başlayabilirsin. / Buda

İnsan isimlere, formlara ve maddesel dünyaya bağlanır ve onların zihnin bir yanılsaması olduğunu, zihinde oluştuğunu unutur ve hata yapar böylece zihnin özgürlüğü engellenmiş olur. / Buda

Öfkeye sarılmak birine atmak için kavradığınız sıcak bir kömür parçası gibidir; yanan aslında sizsinizdir. / Buda

Damı basit yapılmış bir eve yağmur dolması gibi, derin düşünmeyen beyine de tutku öyle dolar. / Buda

Bütün biçimler gerçek dışıdır, bunu idrak edebilen kişi acılara tepki vermez; işte bu saflık yoludur. / Buda

Bir insana, anası babası vaya bir yakını gerçekten bir çok iyilikler yapabilir; ancak hiçbiri o kişinin doğru olarak yönetilen kendi zihninin yaratabileceği iyiliklerden daha büyüğünü göstermez. / Buda

Ne alev ne yel, ne doğum ne ölüm, hiçbir şey iyiliklerinizi silemez. / Buda

Nefret hiçbir zaman nefretle yok edilemez. Nefret sevgiyle yok edilir bu olumsuz kanundur. / Buda

İnsan hayatı aslında açılardan ibarettir; bu acıların sebebi bencil ve doymak bilmez isteklerdir; insanın bencilliği ve istekleri sona erdirilebilir; sonuçta bütün bu doymak bilmez arzu ve iştah ortadan kaldırıldığında, ulaşılan durum nirvana olarak adlandırılır. Bencillik ve isteklerden kaçışın yöntemi, “sekiz katlı asıl yol” diye adlandırılır: doğru görüş, doğru niyet, doğru konuşma, doğru hareket, doğru geçim kaynağı, doğru çaba, doğru düşünme ve doğru meditasyon. / Buda

Kutlu yazıları herkes okur, akıllılar da okur, akılsızlar da okur. Okuduklarına uygun eyIem yapmadıkça, yaInızca okumak neye yarar? Akılsızlar okur, ama kutluluğu yaşamazlar. Onlar başkasının sürüsünü sayan çoban gibidirIer. / Buda

İnsanın kalbinde olanı gözleri açıkça belli eder. Gözler kötü bir şeyi asla gizleyemezler. İnsanın içinde doğruluk varsa gözleri de aydınlıktır. Eğer doğruluk yoksa gözler de donuktur. Birisi seninle konuşurken gözlerine bak. / Buda

Bizden nefret edenlerden nefret etmeden yaşayalım. Gelin, bizden nefret edenler arasında nefretten kurtulmuş olarak yaşayalım. / Buda

Öfkeyi sükunetle, kötülüğü iyilikle, cimriliği cömertlikle ve yalanı gerçekIe yenin. / Buda
Buda Sözleri
Ne anne, ne baba ne de herhangi bir akraba insana iyi yönetilen bir akıldan daha fazla yararlı olabilir. / Buda

Kimse ‘nasıl olsa bana zararı dokunmaz’ diyerek küçücük de olsa kötülük düşünmesin. Şu damlalarının damlaya damlaya şu kabını doldurması gibi, budala kimse de azar azar toplayarak kendini kötülükle doldurur. / Buda

Akıl kararsızdır, hoşlandığı hayallerin peşinden koşup durur, onu eIe geçirebilmek gerçekten zordur. Ancak bu gücü kontrol aItına aImanın çok büyük yararları vardır. Kendini kontrol aItına aImış bir akıI, büyük bir sevinç kaynağıdır. / Buda

Sonunda sadece 3 şey önem taşır: Ne kadar sevdiğiniz. Nasıl nazikçe yaşadığınız. Ve sizin için anlam ifade etmeyen şeylerin gitmesine nasıl kibarca izin verdiğiniz. / Buda

Kin hiçbir zaman kinIe söndürülememiştir. Sadece iyi niyet kini yok eder. Bu değişmez bir kanundur. / Buda

Bir kişinin kendi kendini yenerek kazandığı zafer, bir başkasının savaşta bin kişiyi bin kez yenerek kazandığı zaferden daha iyidir. / Buda

Buddha denizinin kıyıları yoktur. / Buda

Gökten altın yağsa insanın arzular doyurulamaz. İsteğin küçük bir zevk verdiğini ve aslında acıya neden olduğunu bilen kişi, bilge kişidir. / Buda

Derin düşünen bilge kişinin tek bir günlük yaşamı, bilgisiz ve kontrolsüz kişinin bütün bir yaşamından daha değerlidir. / Buda

Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk. / Buda

Bu dünyayı bir hava kabarcığı bir serap gibi düşün. Dünyayı böyle gören kişiyi ölüm görmez. / Buda

ya da hareket ederse onu ıstırap takip eder.

Nasıl ki okçu okların düz olmasına özen gösterir, usta da dağınık düşüncelerini öyle toparlayıp yönlendirir. / Buda

Aklınla ve sağlıklı zihninle uzlaşmıyorsa hiçbir şeye inanma, onu ben demiş olsam bile. / Buda

Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye koru körüne inanmayın, birkaç kuşaktan beri itibar görüyorlar diye, geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın. Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın. Ancak bizzat hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının hayrına olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun. / Buda

Farkında olma Ölümsüzlüğün yoludur. Farkında olmama ise ölümün. Farkında olanlar ölmezler. Farkında olmayanlar ise zaten ölüdürler. / Buda

Bir savaşçı ol ve ruhunun kuvvetli düşmanları oIan istekIerini öldür. / Buda

Sağlık en büyük hediyedir, doyumluluk en büyük zenginlik, güven en iyi akrabalıktır. Nirvana ise en büyük mutluluk. / Buda

Bizim olan her şey düşüncelerimiz sonucundadır. Düşüncelerimizde kurulur, düşüncelerimizde oluşur. Eğer bir kimse kötü düşünceyle konuşur ya da davranırsa onu tıpkı tekerleğin kağnı çeken bir öküzü izlemesi gibi, acı izler. / Buda

Uykuda yaşayan insani uyandırmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Belirli şartlar sağlanamazsa farkındalık oluşmaz. / Buda

Gökyüzünde Doğu ile Batı arasında bir fark yoktur. İnsanlar ayrımları zihinlerinde yaratır, sonra da onlara gerçek olarak inanırlar. / Buda

Kendi kurtuluşunuz için çalışın. Başkalarına bağımlı kalmayın. / Buda

Buda iki çeşit Buda olduğunu söyledi; birincisi Arhata; kendi budalığını elde etmiştir ve diğerlerini umursamaz. İkincisi Bodisatva budalığını elde etmiştir ve yoldaki insanlara tüm gücüyle yardım eder. / Buda

Beden denilen nedir? Vücutta kemik ve sinirler vardır, zar ve et ile sıvanmıştır, deri ile kaplıdır, öyle ki gerçekte ne olduğu görülmez. Vücutta bağırsaklar, mide, karaciğer, sidik torbası, kalp, akciğerler, böbrekler ve dalak vardır. Sümük, salya, ter, lenf, kan, eklemleri sağlayan sıvı, safra ve yağ vardır. Bedenin dokuz geçidinden sürekli pislik atılır; gözün pisliği gözden atılır, kulağın pisliği kulaktan, burnun sümüğü burundan akar; bazen ağızdan safra ve balgam çıkarılır, vücuttan ter ve kir atılır. Kafadaki boşlukta beyin vardır, budala kişi cahillikle kaplı olduğundan bedenin ‘iyi’ bir şey olduğunu düşünür. Beden şişmiş solmuş halde mezara atıldığında akrabaları dahi onu daha fazla görmek istemezler; orada çeşitli hayvanlar tarafından yenir. Bu dünyada akıllı kişi vücudun gerçekte ne olduğunu görür, kişi kendinin veya başkasının bedenine olan bağlılığı bırakmalıdır. Bu iki ayaklı kötü koku taşıyan kirlilik dolu beden çeşitli yerlerinden salgılama yapar, pislikler akıtır; böyle bir bedenle kişi kendinin üstün başkalarının aşağı olduğunu düşünür(!). Bu körlük değil de nedir? / Buda

Bu dünyayı yaratan, zihninizdir. / Buda

Öfkeniz yüzünden cezalandırılmayacaksınız, öfkeniz tarafından cezalandırılacaksınız. / Buda

Bir insan kötü bir düşünceyle konuşur

Aptal kişi kötü bir davranışta bulunduğu zaman, bir gün içinde yanacağı bir ateş yaktığını anlayamaz. / Buda

Bırakmayı öğren. Mutluluğun anahtarı budur. / Buda

En büyük hediye sağlıktır. En büyük hediye kanaat ve en iyi ilişki sadakattir. / Buda

Rüzgar büyük bir kayayı nasıI yerinden oynatamazsa, yapılan övgüler ve suçlamalar da bilge kişiyi yerinden oynatamaz. / Buda

Yaşayan varlıkların hepsi; zayıf, güçlü, uzun, kısa, büyük, orta veya küçük görünen, görünmeyen; doğmuş olan veya doğmakta olan, hepsi mutlu olsun! Kimse kimseyi aldatmasın, kimse kimseyi küçümsemesin, kimse kimseye öfke ile darılma ile zarar vermek istemesin. / Buda

Övmek veya yermek bilge kişinin dengesini bozamaz. / Buda

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Buda Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Buda Sözlerini Yazabilirsiniz.
Buda Sözleri, Buda Alıntıları, Buda Özlü Sözleri, Buda Anlamlı Sözleri ,Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları