Bertrand Russell Sözleri

Bertrand Russell Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Bertrand Russell Sözleri Yer Almaktadır , Bertrand Russell Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz. 
Dogmatizm de şüphecilik de bir anlamda mutlak felsefelerdir; birisi kesin bilme, diğeri kesin bilmemedir. Felsefe ise kesinliği yok etmelidir; ister bilmeye, ister bilmemeye dair olsun. / Bertrand Russell

Çağlar boyu harcanan tüm çabalar, tüm adanmışlıklar, tüm esinlenmeler, insan dehasının tüm parıltısı, güneş sisteminin engin ölümünde tükenmeye yazgılıdır, ve … insanlığın başarılarının tüm anıtları kaçınılmaz olarak yıkılıp giden bir evrenin enkazı altında kalmak zorundadır; bütün bunlar, tartışmasız olmasa bile o denli kesindir ki, bunları yadsıyan bir felsefenin ayakta kalma umudu yoktur. Ruhun barınağı bundan böyle, yalnızca bu gerçekler çerçevesinde, yalnızca bu amansız umutsuzluğun sarsılmaz temeli üzerinde güvenle inşa edilebilir. / Bertrand Russell

Arzu edilen şeyin sadece yaşamak olgusu olmayıp, yüce şeyler üzerinde düşünerek yaşamak sanatı olduğunun hatırlanmasında yarar vardır. / Bertrand Russell

Hem dinlerin zarar verdiğini hem de yalan olduklarından çok eminim. / Bertrand Russell

Dinin en büyük kötülüğü, insana vicdan azabı duymadan acı çektirme fırsatı vermesidir. / Bertrand Russell

Korku batıl inançların temel kaynağıdır. Zulmün de birçok kaynağından biridir. Korkuyu fethetmek, bilgeliğin başlangıcıdır. / Bertrand Russell

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması. / Bertrand Russell

Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz. / Bertrand Russell

İnsanlığın başına gelen en büyük kötülük, insanların aslında yanlış olan kimi şeylerin doğruluğundan kesinlikle emin olmasıdır. / Bertrand Russell

İnsanlar, hakikati kendilerinin bildiklerini sandıkları için birbirlerine zulmederler. / Bertrand Russell

Cehennemi ancak katı yürekli insanlar uydurmuş olabilir. İnsanca duyguları olanlar, yaşadığı toplum ahlakının cezalandırdığı suçları işleyenlerin, öldükten sonra bile sonsuz işkenceler çekmesine razı olmazlar. Kendini bilen hiç kimse böyle bir görüşü kabul edemez. / Bertrand Russell

Mutluluğun sırrı, dünyanın korkunç ,korkunç bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleşmektir. / Bertrand Russell

Filozofun gerçek işlevi evreni değiştirmek değil, onu anlamaktır. / Bertrand Russell

İnsanlara rasyonel olmayı öğretmeyi bir ölçüde biliyoruz: Eğitimden sorumlu olanların her konuda uyguladıklarının tam tersini yapmak bunun için yeterlidir. / Bertrand Russell

Kendi refahımızı, herkesin refahının güvence altına alınmasının dışında bir yolla güvence altına alamayız. Kendinizin mutlu olmasını diliyorsanız, başkalarının da mutlu olmasına rıza göstermek zorundasınız. / Bertrand Russell

Tarih ders kitaplarında her ulus yalnızca kendini yüceltmeyi amaçlar. / Bertrand Russell

Ben dine hastalık olarak bakıyorum. İnsan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı. / Bertrand Russell

Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır , ne kadar az bilirsen o kadar çok kızarsın . / Bertrand Russell

Pek çok insan, düşünmektense ölmeyi tercih eder. Aslında, ölürler de. / Bertrand Russell

İnsanlar ön yargılarıyla doğar, kuşku duymayı daha sonra öğrenirler. / Bertrand Russell

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır. / Bertrand Russell

Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı. / Bertrand Russell

Bizim gerçeklik hakkındaki görüşlerimiz daha önceki yanlışların sürekli olarak düzeltilmesiyle gelişir. O yanlışların tümü sonlu veya sınırlı bir şeyi sanki tam ve bütün olabilirmiş gibi ele alarak haksız bir soyutlama yapmaktan doğmaktadır. / Bertrand Russell

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşkuya açık olmasıdır. / Bertrand Russell

Birinden, bir ulustan ya da bir inançtan nefret etmeden mutlu olabilen pek az insan vardır. / Bertrand Russell

İşinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsanız, bu sinirlerinizin ciddi bir şekilde bozulduğunun açık bir göstergesidir. / Bertrand Russell

Bir çocuk bir ağaca çıkmak ister ve siz de yasaklarsanız çok öfkelenir. Eğer tırmanamayacağını kendisi anlarsa fiziksel olanaksızlığı kabullenir. Öfkeyi önlemek için, özü itibariyle zararlı olan şeylere izin vermek çoğu kez yerinde olur. / Bertrand Russell

Din, aklımızın bebeklik döneminden kalma bir şeydir, biz mantık ve bilimi rehber olarak aldıkça yok olacaktır. / Bertrand Russell

Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur. / Bertrand Russell

Filozof olmak isteyen, saçmalıklardan korkmamalı. / Bertrand Russell

Dünyada mutlu dediğimiz insanların en göze çarpan özeIIikIeri, kendiIerinde yaşama zevki oImasıdır. / Bertrand Russell

Her istediğini elde edememek, mutluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. / Bertrand Russell

Mutlu bir hayat büyük ölçüde sessiz bir hayat olmalıdır. Zira gerçek keyif ancak bir sessizliğin atmosferinde yaşama katılabilir. / Bertrand Russell

Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir. / Bertrand Russell

Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır. Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır. Her ikisi de birbirine yararlı olur. / Bertrand Russell

Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz. / Bertrand Russell

Çağımızın en büyük sorunu; akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir. / Bertrand Russell

Aptal cennetinde yaşayanların mutluluğuna imrenmeyin, çünkü sadece aptallar bunun mutluluk olduğunu düşünür. / Bertrand Russell

Ya bu din adamları bize diyorlar ki müthiş bir ahenk var bu ne ahenktir ki herkes birbirini yiyor. / Bertrand Russell

Dinsizliği erdemsizlikle suçlayanlara söylüyorum; sizin erdem dediğiniz şey aslında cennet hayalleriyle dünyadaki mutluluğa vurulan darbedir. / Bertrand Russell

Üç tutku yönlendirdi hayatımı. Sevgi açlığı, bilgi arayışı ve insanlığın acılarına yönelik dayanılmaz bir merhamet. Aşk ve bilgi göklere yükseltti; ama merhamet beni her seferinde çekip yere indirdi. İşte hayatım böyle geçti, yaşanmaya değer bulduğum. / Bertrand Russell

Bilimde gerçek yalnızca bir an’dır. / Bertrand Russell

Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur. / Bertrand Russell

Dünyada mantıklı düşünen hiç kimsenin şüphe duymayacağı kadar kesin doğrulukta bir bilgi var mıdır? ilk bakışta pek de zor görünmeyen bu soru, gerçekte, sorulabilecek en zor sorulardan biridir. Kaçamaksız ve inanılır bir yanıtın yoluna çıkan engelleri saptadığımız anda felsefe çalışmalarına iyice girmiş oluruz çünkü felsefe böyle en uç soruları yanıtlama girişiminden başka bir şey değildir ve bunu bizim günlük yaşamda, hatta bilimde yaptığımız gibi gelişi güzel ve dogmatik biçimde değil, eleştirici bir görüşle, bu tür soruları çözülmez yapan her şeyi açıkladıktan ve bizim sıradan düşüncelerimizin altında yatan belirsizlik ve karışıklığı saptadıktan sonra yapar. / Bertrand Russell

Eğer insanIar bir başkasının mutsuzIuğu peşinde koşmak yerine kendi mutIuIukIarının peşine düşmeyi öğrenirIerse, bu bekIenti hemen yarın gerçekIeşebiIir. Bu, hiç de uyguIanmayacak kadar sert bir ahIak töresi değiIdir; ama benimsenmesi dünyayı cennete dönüştürebiIir. / Bertrand Russell

Tek kitaplı adamdan kork. / Bertrand Russell

Günümüzde en büyük sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır . / Bertrand Russell

Bir mucize olup da herkes başkalarının düşüncelerini okuyabilseydi, nice dostlukların, güneş altındaki kar gibi yok olacağından şüphe etmiyorum. / Bertrand Russell

Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez. / Bertrand Russell

Bir kitabı okumanın iki sebebi vardır; biri sevdiğin için; diğeri hava atmak için. / Bertrand Russell

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır. / Bertrand Russell

Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz. / Bertrand Russell

Korkusuzca özgür eğitilmiş bir neslin bizde olduğundan daha yaygın ve cesur umutları olacaktır. / Bertrand Russell

Harcamaktan keyif aldığınız zaman boşa harcanmış zaman değildir. / Bertrand Russell

Kollektif korku ‘sürü psikolojisini’ arttırır ve bu sürüye ait olmadığı düşünülenlere karşı şiddet yaratır. / Bertrand Russell

Sağlık konusundaki gelişmelerle, insanın yaşam süresindeki artış, çağımızın en önemli özelliklerinden biridir. İnsanın mutluluğu için başka hiçbir şey yapmamış olsaydı bile, yalnız bu yönü, bilime büyük bir borçluluk duymamız için yeterdi. Dinsel öğretilerin büyük yararına inananlar, dinin insan soyuna sağlamış olduğu aynı ölçüde bir gelişmeyi göstersinler. / Bertrand Russell

Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir konudur. / Bertrand Russell

Hem dinlerin zarar verdiğinden hem de yalan olduklarından çok eminim. / Bertrand Russell

Sağlık konusundaki gelişmelerle, insanın yaşam süresindeki artış, çağımızın en önemli özelliklerinden biridir. İnsanın mutluluğu için başka hiçbir şey yapmamış olsaydı bile, yalnız bu yönü, bilime büyük bir borçluluk duymamız için yeterdi. Dinsel öğretilerin büyük yararına inananlar, dinin insan soyuna sağlamış olduğu aynı ölçüde bir gelişmeyi göstersinler. / Bertrand Russell

İnançlarım için asla ölmem, çünkü yanılıyor olabilirim. / Bertrand Russell

İnsanların öteki hayvanlardan farklı yani, yaşamak ve çoğalmak arzularının dışında, sınırsız arzulara yönelmiş olmasıdır. İnsanoğlunun sınır taşımayan isteklerinin en önemlisi iktidar ve sandır. / Bertrand Russell

Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor. / Bertrand Russell

Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir. / Bertrand Russell

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Bertrand Russell Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz Bertrand Russell Sözlerini Yazabilirsiniz.

Bertrand Russell Sözleri,Bertrand Russell Alıntıları,Bertrand Russell Sözleri ve Alıntıları, En Güzel Bertrand Russell Sözleri,Bertrand Russell Kısa Sözleri,Bertrand Russell En Güzel Sözleri,Bertrand Russell Özlü Sözleri, Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları