Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri

Ahmed Fevzi Yuksel Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Yer Almaktadır , Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.
Sevgi, bilgiyi ilme dönüştüren bir etmendir.

Gen boyutu, enerjiyle beyin arasında aracı katıdır.

Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur.

İmtihan olmayanla, imtihan olunmaz.

idrak da idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır.

Mana âleminin sarraflığı ile varlık âleminin tüccarlığını karıştıran da, mutlaka bir “ben” lik anlayışının farkı bulunmaktadır.

Her insan, yalnızlıktan şikâyetçidir. Ne var ki, o andan geldiğini bir türlü hatırlamaz.

Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz.

Küfrün sizde oturması, yerleşmesi için “ben bunu yapmasaydım” demeniz yeterlidir.

Yaşam, şuur sahibi insanların malıdır.

Nifak sokma, evliyalık alâmetlerinden değildir.

Arınmak, ateşle dağlanmak gibidir.

Yaşam; zemini kaygan, zorluklarla dolu, yürüyen bir bant gibidir.

Davranışlarında kararı bilmek saygınlığı kazandırır.

Takdir yetisi kapanmış olanın, tenkit kapıları sonuna dek açılmıştır.

Vicdan sahibi, kısık seslidir.

Yaşam, kabullenmektir.

Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapmak da.

Gönlün sınırı yoktur, konacağı yer belli olmaz.

Bir iyimserin hayal ürünü, neticede iflah olmaz şartları getirecektir.

Hislerin dile gelişi, mistizmle yoğrulmuş düşüncelerin aktarımı değildir.

Taklit, imanın bir kolu değildir. Olsa olsa bir küfür halidir.

Hoşlandığın şeyler, seni cennete ulaştırmaz.

Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır.

Sevginin hocası yoktur, mürşit kendisidir.

Yaşayan ile yaşamayan arasında fark olmasaydı, Alûn’un şeytandan ne ayrıcalığı olabilirdi?

Huşu namaza, haşyet ilme aittir.

Duyguların getirdiği heyecan geçicidir. Aslı özünden gelendir.

Teşbih yönü olmayan tevhit görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur.

Duygusal yönleri ibadet kılıfı altında gizleyenler; kurtuluşa ermezler, asla arınamazlar.

Bazıları üretir, bir kısmı da artıkları yer.

Ateşi maşa ile değil çıplak elle tuttuğunda algılayabilme imkanı doğar.

Sevgi, satın alınan ve çalışılarak elde edilen bir şey değildir. O, hep aynı yerde durur.

Yöneldiğin mahallin, her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir.

Özgürlükte, duygulara yer yoktur.

Görecelik kalktığında her şey doğrudur.

Dünü seven bugünü sevmedikçe, dünü sevmiş sayılmaz.

İftira, gıybet tevil edilmez.

Etiği dedikodu olanlar asla secde yapamayacaklardır. Allah’ın ismini kullansalar bile, onların dilinden düşürmediği Tanrı’dır.

Yaşama, pencereden bakar gibi bakın.

Allah’a ulaşan yol, aklın sevgi ile bütünleştiği istikamette olur.

İnsana bir şeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren; konuşma, sohbettir.

İnsanın iki gayesi olmalı, üretmek ve paylaşmak.

Vahdet-i vücut, varlıkta vechin seyridir.

Hakka halk gözüyle bakmak iki nedenle olur; marifet ve beşeriyet.

Kendi kendine bırakırsan, sonunda kendinle baş başa kalırsın.

Yaşamını sadece ibadete endeksleyenler, mahşerde elinde şirk bayrağı olduğu halde dolaşacak olanlardır.

Beşeriyet, tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?

Kendine pay çıkarmayan bir benliğe ulaşabilirseniz; mutluluğu yakalamış, hürriyete kavuşmuş bir işiniz var demektir.

Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır.

Onda olanın, sende var olduğunu o söylemiyor mu?

Sevginin ilacı yoktur.

İnadını, ilahlaştırma aşamasına getirmemeye çalış.

Yetiştireceğiniz her insanda; dua, rahmet ve bereket kazanıp kendinizi yok edebilirsiniz.

Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir.

Ehlullâh ile halk arasında ki fark; bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasında ki fark gibidir.

Zevkleri içgüdü haline getirmek başka, Allah’ı yaşamak başkadır. Anlayan anladığı basamağı yaşar.

Peşin hükümlülüğün, samimiyet kavramında asla yeri olmaz.

Seviyorum demeyin, beğeniyorum deyin. Zira sevgi, kolay yutulur bir lokma değildir.

Ahmak konumuna düşmemek için, yorum yapmayın.

Yapılan en kolay iş, havanda su dövmektir.

Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.

Yanlış bir söz veya davranışla karşı karşıya kaldığında, doğrusunu ancak bir kere söyleme hakkın vardır.

Kişisel elektriklenmelerin sevgiyle alakası yoktur. Elektriklenme, fizyolojik yapının istek ve arzuları istikametin de doğar ve zamanla son bulur.

Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez.

İbadet türü çalışmalar, arınmaya uzanan basamaklardır.

Tepkisiz olmak; ortaya hiçbir şey koymamak değil, yeri zamanı gelince gereğini yapmaktır.

Şeytaniyet vasfı olmasaydı, Adem halife olabilir miydi?

Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır.

Zaman, sevginin varlığında kendini yok eder.

Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir.

Her birim, kendi fiillerinin neticesini yaşar.

Beynin size yapacağı en büyük zulüm, kendisini aktif hale getirmesidir.

Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır.

Zahir ilimlere sahip olanların, gideceği cennetler bellidir.

Bedensellik kokan bir sevgi, er geç bitmeye mahkumdur.

Bir şey taklit olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır.

Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir.

Zannın ilacı, yorumsuzluktur.

Var olduğunu kabul eden, yokluğunu nasıl hissedebilir ki?

Yok’a elbise giydirmek bir sanattır.

Menfaate dayalı dostluklar, er geç yıkılmaya mahkûmdur.

Tepki, kavramlara olan uzaklıktan ve tabiata olan yakınlıktan kaynaklanır.

Ay dünyanın etrafında döner ancak dünyayı etkiler.

Şayet üretilecek bir şey yoksa hayat çoğu zaman bir sıkıntıdır.

Dünden ibret alan, yarını inşa etmeye başlar.

Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur.

İnsanın hissettiği ve idrak ettiği şeyler, klasik anlamın dışında bir tespih ve duadır.

Cenab-ı Hak zerrede yaşamayı, yaşanılan her anın hazmını vermeğe nasip etsin.

Tahakkümün değil varlığı, gölgesi bile hissedilmemelidir.

Dostluk, beşeri bir ihtiyaçtan kaynaklanır.

İnsanı Allah’tan perdeleyen şirki oluşturan en önemli duygu, korkudur.

Geleceği söyleme, an-ı daim yaşantısının bir işaretidir.

Gerçek dua, hissedilendir.

Kendinde değil, Allah’ta rahat ol.

Batıni müşahade, zahirde ki değerlendirmeyle netleşir.

Hoşgörü, sınır tanımaz.

Kişi beğenmediğini tenkit eder. Aslında onda hoşlanmadığı, kendi huylarıdır.
Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Okudunuz, Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Yazabilirsiniz.
Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Alıntıları , Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri sözleri ve alıntıları , Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Sözleri, Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Özlü Sözleri, Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri Anlamlı Sözleri, Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri sözleri tumblr, Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri sözleri facebook, Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri sözleri instagram, Ahmed Fevzi Yüksel Sözleri