Agâh Efendi Sözleri

Agah Efendi Sozleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Agâh Efendi Sözleri Yer Almaktadır , Agâh Efendi Sözleri Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz.
Saadet, bütün insanların yüzünü bir kere görmek için ömürleri müddetince arkasından koştukları bir kuştur.

Necip duygu, ıstırapsız uyku gibidir.

Hastalığın menbaı mide, şifanın temeli perhizdir.

Söylediğin yalanı kaydet ki, unutmayasın.

Bazı insanlar vardır ki hayatta okunmayan kitap gibi kalırlar.

Haset, vicdana musallat olmuş bir yılandır.

Sevgiliden gelen her şey, sevgilidir.

Dünyada saadet sazını, telini kırmadan çalan var mıdır acaba?

Ömür, kıymeti bilinmeyen aziz bir misafirdir.

Bir vücudun en ağır yükü, bastığı yeri bilmeyen başıdır.

Kağıt üzerine geçmeyen ilim; zayi, iki dudağı aşan sır; şayidir.

Geceleri uzatan ve kısaltan mevsimler değil, keder ve sevinçlerdir.

Paran çoksa bakır al, daha çoksa katır al, daha çoksa yatır al.

Her düşüş, bir öğüttür.

Paradan ziyade, zekâya haset ederler. Çünkü ona kavuşma çaresi yoktur.

Erkekleşen kadın, kadınlaşan erkek kadar zevki selimi tırmalar.

Her şeyin tazesi, yalnız arkadaşın hayatı makbuldür.

Olgun insanlar, durgun sular gibidir.

Bahar, ağaçların gelinlik mevsimidir.

Sevgi, hayatın pusulasıdır.

Erkeğin ziyneti, faziletidir.

Hiddet, cinnetin küçük kardeşidir.

İki şeyin hazmı güçtür; biri servet, diğeri ikbal.

Geçen ömre değil, mahvolan hatırata acırım.

Teâlin aksiyle, hastalığın nüksünden Tanrı esirgesin.

Erken yatan, erken kalkan, erken evlenen aldanmaz.

Üvey evlât olduğu gibi, üvey ahbap da vardır.

Mertebe kıymete göre olaydı, kaşa gözün üstünde yer verilmezdi.
Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Agâh Efendi Sözleri Okudunuz, Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz özlü ve anlamlı Agâh Efendi Sözleri Yazabilirsiniz.
Agâh Efendi Sözleri Alıntıları , Agâh Efendi Sözleri sözleri ve alıntıları , Agâh Efendi Sözleri Sözleri, Agâh Efendi Sözleri Özlü Sözleri, Agâh Efendi Sözleri Anlamlı Sözleri, Agâh Efendi Sözleri sözleri tumblr, Agâh Efendi Sözleri sözleri facebook, Agâh Efendi Sözleri sözleri instagram, Agâh Efendi Sözleri