Abdülkadir Geylani Sözleri

Abdülkadir Geylani Sözleri

Bu Sayfada Birbirinden Güzel Abdülkadir Geylani Sözleri Yer Almaktadır , Abdülkadir Geylani Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veya Sosyal Platformlarda Paylaşabilirsiniz. 
Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa, hak (c.c.) da bir topluluğa aittir. / Abdülkadir Geylani
Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır. / Abdülkadir Geylani
Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir. / Abdülkadir Geylani

Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkâni yok, ahireti sevmiş olamaz. / Abdülkadir Geylani

Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o, senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için resul-i ekrem; “mümin, müminin aynasıdır” buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona, iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona, lehinde veya aleyhinde olan şeyleri anlatır. / Abdülkadir Geylani

Şöyle denilmiştir: ‘şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zindikliktir. / Abdülkadir Geylani

Bu ilim tasavvuf ilmi, kitap sayfalarından değil, allah erlerinin ağzından alınır. / Abdülkadir Geylani

Zâhır ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtin ilimleri ise görünmeyen kısmın. / Abdülkadir Geylani

İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz. Kusurları ortucu ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip, kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, âlim ve cesur olması. / Abdülkadir Geylani

Ey oğul! Senin düşüncen, yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar, nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi allahü teâlâdir. Senin düşüncen, rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan (haram ve şüphelilerden) ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. / Abdülkadir Geylani

Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, allah ise sırların sevgilisidir. / Abdülkadir Geylani

Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız, her şeyiniz düzelir. / Abdülkadir Geylani

Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir. / Abdülkadir Geylani


Kulun kalbi rabbine erince rabbi onu kimseye muhtaç etmez. / Abdülkadir Geylani

Sabır, hayrin temelidir. / Abdülkadir Geylani


Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, allah ise seni senin menfaatin için ister. / Abdülkadir Geylani

Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir. / Abdülkadir Geylani

Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına hakk’in zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi rabbını zikreder. / Abdülkadir Geylani

Sûfîler allah teâlâ’nin kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahsedeni, halkı değil hâlik’i isterler. / Abdülkadir Geylani

Eğer o’nu bilseydiniz başkasını inkar eder, sonra da o’nun gayrisini o’nun vasıtasıyla bilirdiniz. / Abdülkadir Geylani

Tasavvuf yolu zâhırî ve bâtinî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir. / Abdülkadir Geylani

Allah’ın takdirini o’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın. / Abdülkadir Geylani

Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani

Ey arşının örtüsünde büyüklüğünü ve şânını izhar eden Allah’ım! Hiçbir mevcûdun yüceliğine ulaşamayacağı sıfatların hürmetine, Senden kader sırrının karşıma çıkardığı her şeyde, fikir soğukluluğunun izlerini silip süpüren bir yakınlık niyâz ederim. Öyle ki, bütün vaktim seninle güzelleşsin, bütün vaktimi senin rızan için güzelleştireyim. / Abdülkadir Geylani

Allah teâlâ rizıkların taksimini bitirmiştir. Rizikta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. / Abdülkadir Geylani

Rabbınızın kereminden dileyin, icabet etse de etmese de o’ndan isteyin. Çünkü o’ndan istemek ibadettir. / Abdülkadir Geylani

Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır. / Abdülkadir Geylani

Bu işin başı allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. / Abdülkadir Geylani

Sıkıntı çekmeyen insanda hayır yoktur. Sıkıntılar Allah’ın kırlangıç kuşlarıdır. / Abdülkadir Geylani

Hayatta olduğunuz müddetçe, ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tevbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkân varken bunu fırsat biliniz. Tevbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken, dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. / Abdülkadir Geylani

Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. / Abdülkadir Geylani

Sûfîlerden biri demiş ki: fâsığın yüzüne ancak ârif kullar güler. / Abdülkadir Geylani


Bir şeyi hatırlamak allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur. / Abdülkadir Geylani

Sûfîler niçini, nasılı, yap yapma’yı unutarak, kendilerini rablerinin önüne atmışlardır. / Abdülkadir Geylani

Ârif, allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır. / Abdülkadir Geylani

İnsan allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder. / Abdülkadir Geylani

Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez. / Abdülkadir Geylani

Sûfîlerin yolculukları hakk’a kurbiyet ülkesinde son bulur. / Abdülkadir Geylani

Zâhır fikhini öğren, sonra bâtin fikhina yönel. / Abdülkadir Geylani

Her kapının önünde hevesle bekleyenler; hiçbir kapıdan içeri giremeyenlerdir. / Abdülkadir Geylani

Mürid tevbesinin gölgesinde, mürâd ise rabbının inayetinin gölgesinde kâimdir. / Abdülkadir Geylani

Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur. / Abdülkadir Geylani

Yerini bilmeyene kader yerini öğretir. / Abdülkadir Geylani

Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, rabbinden şikayet etmesi yüzündendir. / Abdülkadir Geylani

Ey rabbim! Bütün affını isteme acizliğimle senden affını diliyorum. / Abdülkadir Geylani

Sûfîlerden biri demiş ki: insanlar hakkında allah’a uy, allah hakkında insanlara uyma! / Abdülkadir Geylani

O’nu tanısaydınız, o’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu. / Abdülkadir Geylani

Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler. / Abdülkadir Geylani

Allah’ı bilen kimsenin o’na karşı iradesi kalmaz. / Abdülkadir Geylani

Teslim ol, rahat bul. / Abdülkadir Geylani

Tövbe, yönetim değişikliğidir. / Abdülkadir Geylani

Sıddık gözünün, güneş ve ayın değil, allah’ın nuruyla bakar. / Abdülkadir Geylani

Kalp sırra, sır da hakk’a itimat ederek şükûn bulur. / Abdülkadir Geylani

Halinizi iyi düşünün, şimdi belli şey yok; yarın toz kalkar, kimin atlı ve kimin yaya olduğu görülür. / Abdülkadir Geylani

Allah’ı tanıyan o’nu sever. O’nu seven o’na uyar. / Abdülkadir Geylani

Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. / Abdülkadir Geylani

Kalp kitab ve sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür. / Abdülkadir Geylani

Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele rabbınızın kapısından hiç ayrılmayınız. / Abdülkadir Geylani

Belâlar kula cenab-ı hakk’in kapısını çalmayı öğretir. / Abdülkadir Geylani

İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu allahü teâlânin kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. / Abdülkadir Geylani

Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, allahü teâlâdandir. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. / Abdülkadir Geylani

Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz. / Abdülkadir Geylani


Herşeyde o’nun isimlerinden bir isim mevcuttur, herşeyin ismi o’nun ismindendir. / Abdülkadir Geylani

Kalbin dünya’ya bağlı olduğu müddetçe mutlu olacağını sanma, sen sabaha kadar gaflet uykusundasın, ömür ise kısadır, korkarım uyandığın vakit sabah olmuştur. / Abdülkadir Geylani

Sûfîler ahırete göre akıllı, dünyaya göre delidirler. / Abdülkadir Geylani

Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin. / Abdülkadir Geylani

Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen âlimlere sor. / Abdülkadir Geylani

Sevenle sevmeyen rıza halinde değil, hoşnutsuzluk halinde belli olur. / Abdülkadir Geylani

Sâlihlerden birisine ‘neyi arzu ediyorsun?’ Diye sorulduğunda, ‘arzu etmemeyi arzu ediyorum.’ Diye cevap verdi. / Abdülkadir Geylani

Sûfî bâtınını ve zâhırını allah’ın kitabına ve resulunun sünnetine uyarak aritandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarini terkeder. / Abdülkadir Geylani

Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar. / Abdülkadir Geylani

Ey rabbim! Bütün şükretme acizliğimle sana şükretmek istiyorum. / Abdülkadir Geylani

Resulullah hariç her mahluk perdedir; resulullah ise kapıdır. / Abdülkadir Geylani

Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise allah’ın dışındaki her yerde gariptir. / Abdülkadir Geylani

Kur’an’ın iki yönü vardır: o’nun elinde olan yönü, bizim elimizde olan yönü. / Abdülkadir Geylani

Sağlam bir kalp tevhid, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar. / Abdülkadir Geylani

Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır. / Abdülkadir Geylani

Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber efendimiz; “mümin kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık ise, günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür” buyurdu. / Abdülkadir Geylani

Ahireti isteyene dünyada zuhd gerekir; allah’ı isteyene ise ahirette zuhd gerekir. / Abdülkadir Geylani

Veliliğin şartı gizlenmek, nebiliğin şartı açıklamaktır. / Abdülkadir Geylani

Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp ışıtır, ne de kulağına ayıp gider. / Abdülkadir Geylani

Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. / Abdülkadir Geylani


Derdi de yaratan o’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir. / Abdülkadir Geylani

Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. / Abdülkadir Geylani

Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. / Abdülkadir Geylani

Allah’a ancak, o’ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir. / Abdülkadir Geylani

Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i ekrem; hayat, ahiret hayatıdır. / Abdülkadir Geylani

Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır. / Abdülkadir Geylani

Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz. / Abdülkadir Geylani

Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatidir. / Abdülkadir Geylani

Ey mümin! Ne oluyor ki, seni, komşunu; yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki, bu senin imanını zayıflatır. Mevlânin yanında kıymetin kalmaz. Seni, allahü teâlânin gazabına uğratır. Hz. Muhammed; “allahü teâlâ, hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır, buyurdu” diye bildirmiştir. Resul-i ekrem bir hadis-i şerifte; “ateş ödünü yiyip bitirdiği gibi, haset de iyilikleri yer” buyurdu. Sen, haset ettiğin kimseyi, hangi ve ne hususta haset ediyorsun. Onun kısmeti için mi, yoksa kendi kısmetin hususunda mı haset ediyorsun? Eğer onu, allahü teâlânin ona kısmet olarak verdiği şeyde haset ediyorsan, ona haksızlık etmiş olursun. Haset ettiğin kimse, allahü teâlânin kendisi için takdir ve taksim ettiği nimetin içerisinde bulunmaktadır. Sen onu, allahü teâlânin bu ihsanından dolayı haset etmekle, ne kadar haksızlık ve cimrilik yaptığını, ne kadar akılsızlık ettiğini biliyor musun? Eğer onu, sana takdir edilenin onun eline geçeceğinden endişe ederek kıskanıyorsan, bu senin çok cahil olduğunu gösterir. Çünkü senin kısmetini başkası yiyemez. Muhakkak ki allahü teâlâ sana zulmetmez. Allahü teâlâ senin için takdir ettiğini, sana nasip olarak verdiğini, senden alıp başkasına vermez. / Abdülkadir Geylani

İmanı kuvvetli olanın, imtihanı ağır olur. / Abdülkadir Geylani

Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise şükûn. / Abdülkadir Geylani

Kazayı engelleyen dua, yine kazayı önlemesi mukadder olan duadir. / Abdülkadir Geylani

Bâtin bilgisi, seninle rabbin arasındaki ışıktır. / Abdülkadir Geylani

Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakıyı unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir! / Abdülkadir Geylani

Kur’an’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın. / Abdülkadir Geylani


Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir. / Abdülkadir Geylani

Allah’tan başka herşey puttur. / Abdülkadir Geylani

Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da rablerinden bilir. / Abdülkadir Geylani

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsil olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. / Abdülkadir Geylani

Bu Sayfamızda Birbirinden Güzel Abdülkadir Geylani Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bildiğiniz Abdülkadir Geylani Sözlerini Yazabilirsiniz.

Abdülkadir Geylani Sözleri,Abdülkadir Geylani Alıntıları,Abdülkadir Geylani Sözleri ve Alıntıları, En Güzel Abdülkadir Geylani Sözleri,Abdülkadir Geylani Kısa Sözleri,Abdülkadir Geylani En Güzel Sözleri,Abdülkadir Geylani Özlü Sözleri, Şairler ve Sözleri, Şairler ve Alıntıları