Abay Kunanbayoğlu Sözleri

Abay Kunanbayoğlu Sözleri

Bu Sayfada Biribirinden Güzel Abay Kunanbayoğlu Sözleri Yer Almaktadır , Abay Kunanbayoğlu Sözlerini Okuyup Arkadaşlarınız İle Veyada Sosyal Platformlarda Paylaşabililirsiniz. 
Abay Kunanbayoğlu Sözleri
Allanı tanıtuvga sözi ayrılmas.
İnsanın insanlığı akıl, ilim, iyi baba, iyi anne, iyi arkadaş ve iyi öğretmenden meydana gelir. (Adamnın adamşılıgı akıl, gılım, caksı ata, caksı ana, caksı kurbı, caksı ustazdan boladı.) / Abay Kunanbayoğlu
Allanın özi de ras, sözi de ras,
Köp kitap keldi Alladan, onın törti,
Allah’ı tanıtırken sözü ayrılmaz. / Abay Kunanbayoğlu
Bütün insanoğlunu rezil eden üç şey vardır. Onlardan kaçmak gerekir: Evvela cahillik, ikincisi üşengeçlik, üçüncüsü zalimlik. (Külli adam balasın kor kılatın üş narse bar. Sonan kaşpak kerek: Aveli nadandık, ekinşi erinşektik, üşinşi zulımdık.)
Kötü arkadaş gölgedir. Başına talih kuşu konarsa ondan kaçıp kurtulamazsın, başına bir felaket gelirse, arayıp bulamazsın. (Caman dos kölenke, basındı kün şalsa kaşıp kutıla almaysın, basındı bult şalsa izdep taba almaysın.) / Abay Kunanbayoğlu
Gerçek söz hiçbir zaman yalan olmaz.
İnsanoğlu insan oğlundan akıl, ilim, ar, huy denen şeylerle üstün olur. (Adam balası adam balasınan akıl, gılım, ar, minez degen narselermen ozadı.) / Abay Kunanbayoğlu
Mal tükenir, sanat tükenmez. (Mal cutaydı, öner cutamaydı.) / Abay Kunanbayoğlu
Çok kitap geldi Allah’dan, onun dördü,
Allah’ın kendisi de gerçek, sözü de gerçek,
Ras söz eş vakıtta calgan bolmas.

Bu Sayfayızda Biribirinden Güzel Abay Kunanbayoğlu Sözlerini Okudunuz,  Ayrıca Sizler De Sitemize Katkıda Bulunmak İstiyorsanız; Yorum Bölümüne Bidiğiniz Abay Kunanbayoğlu Sözlerini Yazabilirisiniz.
Abay Kunanbayoğlu Sözleri